Dzieci z oddziału "Krasnale" brały udział w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej pt. "Czy sarna jest żoną jelenia?".