Drukuj
Kategoria: oddział stokrotki
Odsłony: 403

Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie rączek  i buzi. Próby wpajania nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – odkładanie zabawek na półkę, zbieranie klocków do pojemnika. Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami. Nagradzanie pozytywnych zachowań podczas zabaw w grupie. Przyzwyczajanie do nocnikowania – używanie pozytywnych komunikatów i gestów. Próby nauczenia umiejętności poruszania się w parach, prawidłowego siedzenia przy stole, na dywanie. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy posiłków. Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:
Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą – opiekunka w oparciu o widok za oknem, obrazki, dostępne wiersze, historyjki zapoznaje dzieci z zimową pogodą.
Oglądanie ilustracji przedstawiających bałwanka.
Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie krótkich wierszyków i bajeczek.
Zapoznanie z ubiorem zimowym: czapka, szalik, rękawiczki, kurtka.
Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”.
Czytanie krótkich wierszyków o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
Nauka wskazywania części ciała – nauka kojarzenia nazwy z częścią ciała.
Ćwiczenia oddechowe: Dmuchanie baniek mydlanych.

Zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne:
Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości  i strukturze.
Próby poprawnego układania i dopasowywania klocków.
Zachęcanie do piętrzenia klocków – opiekunka demonstruje budowanie wieży  z klocków, zachęca dziecko do zabawy.
Manipulowane zabawkami interedukacyjnymi – kształtowanie zmysłu wzroku  i słuchu.
Dopasowywanie i wkładanie różnego kształtu foremek.
Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
Zachęcanie do manipulowania przedmiotami – obracanie, rzucanie, przekładanie  z ręki do ręki, stukanie o podłogę – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku.
Układanie puzzli dwuelementowych, drewnianych układanek – ćwiczenie chwytu pęsetowego.
Zachęcanie do ćwiczeń ruchów palców, dłoni, nadgarstków, rąk poprzez zabawę zakręconymi labiryntami.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
Zabawy nadmuchanymi balonami: kopanie, próby łapania, odbijanie – wspomaganie ogólnego rozwoju, koordynacji ruchowej.
Jazda na sankach – zabawy ruchowe z wykorzystaniem maty.
Bitwa na śnieżki – zabawa ruchowa z elementami rzutu papierowych kul śniegowych - zwiększanie zakresu rzutu.
Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka.
Jazda na samochodach, konikach – zachęcanie do ćwiczeń utrzymywania równowagi, koordynacji całego ciała.
Zabawy w tunelu – swobodne przejścia przez tunel na czworaka.

Zajęcia umuzykalniające:
Próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek, poruszanie się w takt muzyki.
Zapoznanie z nowymi piosenkami : „Zima”, „Taniec bałwanków”.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – wyciszenie się dzieci przez snem.
Kontynuowanie prób uczestnictwa w zabawach kołowych przy dziecięcych przebojach.
W rytmach Karnawału – swobodne tańce przy muzyce karnawałowej.
Próby pokazywania słów piosenki „Ulepiła Hanka”.

Zabawy paluszkowe
Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw: „Rak”, „Sroczka”.
Zapoznanie z zabawą: „Świeci gwiazdka”.
Nauka zabawy : „Dwie małe rączki klaszczą” - -próby pokazywania przez dzieci.