Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

Wpajanie dzieciom nawyków grzecznościowych i porządkowych m.in. rytuał powitania i pożegnania używanie zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”; porządkowanie zabawek.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie kapci   *Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z toalety,mycie rąk

*Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

*Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek,

*Doskonalenie umiejętności  reagowania na polecenia i prośby opiekuna.

*Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas balu karnawałowego

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy,      myślenia, rozwój poznawczy:

*Poznanie cyfr 1,2,3; powtarzanie sylab (hi, ha ho,da,ta,to)  artykulacja na głos z uwzględnieniem ciszej i głośniej głosek i samogłosek

*Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie książeczek o zimowych zabawach na śniegu: sanki, lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami

*Kształtowanie spostrzegawczości oraz  orientacji w przestrzeni – szukanie i wskazywanie przedmiotów

*Oglądanie bajek i książeczek zgromadzonych w kąciku książki-czytanie wierszyka „Chory kotek”

*„Czy znasz swoje ciało”- szybka orientacja w schemacie własnego ciała z pokazywaniem i nazywaniem części ciała  

*Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej-

„1,2,3  ”- składanie w całość obrazka pociętego na części z uwzględnieniem koloru

*Próby poznawania przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku, zapoznanie  z różnymi fakturami: gładki,szorstki miękki,twardy (futerko, papier, gąbka, lusterko).

*„Zgadnij kto mówi”- zabawa rozwijająca percepcję słuchową

*„Przeciwieństwa”- dobieranie w pary ilustracji przeciwstawnych np. biały- czarny, cienki-gruby, duży- mały, szeroki- wąski.

Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

*Układanie sylwet z klocków w kształcie poznanych figur geometrycznych(trójkąt, kwadrat, koło)

*Zabawa manipulacyjna – odkręcanie i zakręcanie nakrętki od butelki.

*Stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej :

dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazda) -celowanie, wkładanie, nazywanie wkładanych figur

*Praca plastyczna: „Niedźwiadek polarny”

*Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

*„Przejdź przez tunel”- zabawa z elementami czworakowania,

*„Szybko i wolno”- reagowanie na tempo oraz dostosowanie swojego tempa do melodii,

*„Chodzę jak król, królowa”- zabawa kształtująca prawidłowa postawę ciała

*„Wędrująca piłka”- przekładanie piłki nad głowa oraz pod nogami.

*„Utrzymaj równowagę”- utrzymanie  prawidłowej postawy ciała stojąc na jednej nodze oraz z ramionami wyciągniętymi w bok,

*„Wesołe i smutne kotki”- zabawa z elementami czworakowania wzbogacony o gestykulację mimiki

Zajęcia umuzykalniające:

*Nauka piosenki „Sanna”

*Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Sanna”,

*Zabawy ruchowe ze śpiewem poznanej piosenki „Tup, Tup, Tup po śniegu”,

*Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe: marsz w kole wiązanym, marsz dookoła sali pojedynczo w rytmie słuchanej melodii.

Zajęcia paluszkowe:

*„Wieża z rąk” – usprawnianie motoryki małej, rozwijanie koncentracji i uwagi, wspólnej zabawy.

*Pobudzanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (praca oka i ręki jednocześnie)

*„Masuje, masuje”- budowanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, poprawienie sprawności manualnej