"Moje ciało"- poznawanie budowy wybranych części ciała i ich podstawowych funkcji, korzystanie z własnych zmysłów – rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie wzrokiem, dotykiem, dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni, uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas;


"Domy" - uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych), podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci, ustalanie kolejności zdarzeń (teraz, wcześniej, później), określanie przydatności danych przedmiotów;

"Żegnaj zimno,witaj wiosno"- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy), wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

"Zakładamy zielony ogródek "- zakładanie w sali „zielonego ogródka”; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.