Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą. Zapoznanie z elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek. Wprowadzenie w radosny nastrój związany ze Świętami Wielkanocnymi Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną. Poznanie pracy ogrodnika – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy. Poznanie roślinne,etapów wzrastania Rozpoznawanie i nazywanie koloru zielonego: poznanie zielonych owoców, warzyw, potraw, zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące-naśladowanie odgłosów wydawanych przez różne zwierzęta Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich. Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Doskonalenie rozwoju manualnego poprzez prace plastyczne Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i łazience. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.