Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 2246

Nasze budynki

Informacja o Przedszkolu:

Dyrektor -  Brygida Bagniewska - ul. Łęgi 17              tel. 56 46 326 42

Wicedyrektor - Iwona Jabłońska - ul. Mastalerza 6      tel. 56 46 312 02

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  Dziecko w wieku 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole funkcjonuje:

w godzinach od 6:00 do 16:00

 -  śniadanie                                                 8:10

 - sok                                                          10:00

 - obiad                                                        11:40

 - podwieczorek                                            14:10

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8oo  - 13oo.

Za każdą godzinę zegarową poza godzinami realizacji podstawy programowej rodzic płaci 1zł, tj. 6oo - 8oo oraz 

13oo - 16oo natomiast za dziecko 6-letnie nie jest popierana opłata stała. 

 

               WARIANTY GODZINOWE DO WYBORU

WARIANT

GODZINY

POSIŁKI

6 GODZIN

8.00-14.00

7.00-13.00

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

7 GODZIN

8.00-15.00

7.00-14.00

6.00-13.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

8 GODZIN

8.00-16.00

7.00-15.00

6.00-14.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

9 GODZIN

7.00-16.00

6.00-15.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

10 GODZIN

6.00-16.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

Budynek przy ul. Łęgi 17:

Budynek usytuowany jest  w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.

W budynku funkcjonuje 5 oddziałów mieszczących się w 5 salach dla dzieci wg następujących grup wiekowych:

I oddział  "Kurczaki" - dzieci 3 - letnie (Brygida Bagniewska, Mariola Szymańska, Barbara Wawrzyniak)

II oddział "Pszczoły" - dzieci 3 - 4 letnie  (Barbara Pałczyńska, Hanna Szadkowska)

III oddział "Krasnale" - dzieci 4 - 5 letnie  (Agnieszka Soja, Mariola Szymańska)

IV oddział "Zuchy" - dzieci 5 - 6 letnie  (Marzena Piotrowska, Hanna Szoltiska)

V oddział „Smerfy” – dzieci 4 - 5 - 6 letnie  (Marlena Spychalska, Wiesława Tórz)

Oddział I i II mieszczą się na parterze, natomiast III, IV i V  na I piętrze. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Ponadto w budynku jest gabinet logopedyczny. Przedszkole posiada ogród, który wyposażony jest w sprzęt do zabaw terenowych dostosowany do wymogów bezpieczeństwa oraz wieku i możliwości dzieci.

Budynek przy ul. Mastalerza 6

Budynek usytuowany jest również w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.  Mieszczą się w nim 4 sale wyposażone

w zabawki i pomoce dydaktyczne. Na każdym piętrze znajdują się łazienki. Ponadto przedszkole posiada gabinet logopedyczny. Placówka otoczona jest dużym ogrodem, z piękną zielenią, piaskownicami i sprzętem do zabaw.

W budynku funkcjonują 4 oddziały, które mają swoje nazwy:

I oddział "Muchomorki"  - dzieci 3 - letnie  (Wioletta Cierznikowska, Iwona Jabłońska)

II oddział "Biedronki"  - dzieci 3 - 4 letnie  (Lilla Ludwicka, Anna Stankiewicz)

III oddział "Zające"  - dzieci 4 - 5 letnie  (Katarzyna Leppek, Joanna Nasiłowska)

IV oddział  "Starszaki"  - dzieci 5 - 6 letnie (Agnieszka Reetz, Ewa Wyrwicka)

 

 Oddział bezpłatny w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20

 dzieci 5-6 letnie (Anna Wiśniewska)