Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad 2021r.:

 

- Znajomość numerów alarmowych i  zasad bezpieczeństwa

- Znajomość cyfry "4", tworzenie zabaw równolicznych

- Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

- Rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych

- Podejmowanie prób śpiewania hymnu państwowego

- Zrozumienie obiegu wody w przyrodzie

- Improwizowanie ruchem do muzyki