Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc

GRUDZIEŃ 2022r.- GRUPA SMERFY

 

  1. Jesień odchodzi , pomagamy ptakom:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „k”, „K”,

- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,

- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- doskonalenie sprawności manualnej.  1. Witamy Cię Mikołaju:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „r”, „R”,

- usprawnianie techniki cięcia nożyczkami,

- zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym,

- rozwijanie poczucia rytmu,

- zapoznanie z liczbą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie inwencji twórczej dziecka,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.


  1. Boże Narodzenie:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”,

- utrwalenie cyfr od 1 do 5 oraz znaków „+,-,=”,

- utrwalenie umiejętności układania i odczytywania działań matematycznych,

- określanie charakterystycznych cech figur geometrycznych,

- zapoznanie dzieci z legendą o Św. Mikołaju,

- rozwijanie ekspresji muzyczno- ruchowej,

- tworzenie miłej atmosfery świąt i zapoznanie z polskimi tradycjami,

- wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych,

- kultywowanie tradycji wysyłania kartek z okazji Świąt Bożego