Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LUTY 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Lepimy bałwana:

 

- doskonalenie sprawności manualnej,

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „b”, „B”,

- doskonalenie celności poprzez rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu,

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Bałwanek”,

- kształtowanie umiejętności ustalenia wyniku dodawania i odejmowania,

- zapoznanie z treścią opowiadania „Smutny bałwan”.

 

 

  1. Zimowe zabawy:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „n”, „N”,

- określanie głoski „n” jako samogłoski,

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych,

- ćwiczenie poczucia rytmu,

- doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów,

- doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej,

- utrwalenie nazw różnych środków lokomocji.

 

  1. Dinozaury- dziwne stwory:

 

- zapoznanie z wyglądem dinozaurów,

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

- zapoznanie z treścią wiersza „Współczesny dinozaur”,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10,

- doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowej,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach,

- rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci.

 

  1. W świecie figur geometrycznych:

 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- zapoznanie z treścią bajki „Książę Trójkąt i jego zamek”,

- utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur wg. wielkości, kształtu, koloru,

- doskonalenie orientacji przestrzennej.

- wdrażanie do występów przed publiczności.