Dzieci z oddziału "Krasnale" uczestniczyły w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej pt. " Poznajemy mieszkańców lasów".