Dzieci z oddziału Krasnale uczestniczyły w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej pt. " Poznajemy mieszkańców lasów".