Dzieci z oddziału Zuchy i Krasnale brały udział w  zajęciach  z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia odbyły się w miasteczku  ruchu drogowego.