Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2018/2019

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Państwo:

Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz B.

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka W.

Członek Rady Rodziców - Magdalena W.

Członek Rady Rodziców - Lena K.

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota D.

Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa G.

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.