Przedszkole Miejskie 'Rządz' w Grudziądzu


Budynek przy ul. Łęgi Budynek przy ul. Mastalerza

        Budynek przy ul. Łęgi 17                                       Budynek przy ul. Mastalerza 6


Oddziały przedszkolne przy ul. Łęgi 17

Budynek przy ul. Łęgi Budynek przy ul. Łęgi Budynek przy ul. Łęgi Budynek przy ul. Łęgi Budynek przy ul. Łęgi

Oddziały przedszkolne przy ul. Mastalerza 6

Budynek przy ul. Mastalerza Budynek przy ul. Mastalerza Budynek przy ul. Mastalerza Budynek przy ul. Mastalerza

Oddziały przedszkolne w SP nr 20 ul. Jana III Sobieskiego 12


Żłobek Miejski Nr 1 przy ul. Kazimierza Mastalerza 6

Budynek przy ul. Mastalerza

Autor: Aga