Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze luty 2024

 

 

 

Eskimosi i ich dom

- Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy

- Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi Eskimosów, ich życia

- „Pingwin” – zapoznanie z tekstem słownym i melodią piosenki

- Doskonalenie umiejętności przeliczania , rozdzielania przedmiotów, stosują się do umowy „dla każdego po tyle samo”

- Zapoznanie dzieci z wyglądem domu Eskimosów, materiałem z jakiego został wykonany

 

Zwierzęta egzotyczne

- Zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: safari, sawanna

- Zapoznanie z etapami rozwoju żółwia i krokodyla, wskazanie podobieństw i różnic

- „Dżungla” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki

- Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier

- Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata

 

Zwierzęta hodowlane w domu

- Zapoznanie dzieci z pracą weterynarza oraz podstawowych sprzętem wykorzystywanym w jego pracy

- Utrwalenie wyglądu i budowy zwierząt domowych

- Zapoznanie z pojęciem „duet”

- Zapoznanie z przygodami Kotka Filusia

- Zapoznanie z wyposażeniem akwarium

- Poznanie wybranych zwierząt domowych - pies

 

W kosmosie

- Zapoznanie z pojęciem Układ Słoneczny

- Poznanie nazw planet i ich miejsca w Układzie Słonecznym

- Zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika

- Uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”

- Kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych materiałów, inwencji twórczej.