Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

MARZEC 2024r.

           

  1. Domowi ulubieńcy: kot i pies:

 

- rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- zaznajomienie z wyglądem litery „Ł”,”ł”,

- nabywanie umiejętności tworzenia pracy ze wzoru,,

- rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury,

- odróżnianie prawej i lewej strony,

-utrwalenie znajomości liczebników porządkowych,

- rozwój szybkości i siły kończyn górnych.

 

  1. Cztery żywioły:

 

- wzbogacenie wiedzy na temat sił natury,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- zaznajomienie z wyglądem litery „W”, „w”,

- rozwijanie wrażliwości na barwy i kształty,

- szybkie reagowanie na zmianę tempa i dynami,

- używanie i stopniowanie określeń, dotyczących ich ciężaru: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

  1. Gdzie jesteś, wiosno?

 

- poznanie pojęcia „zwiastuny wiosny”,

-podtrzymywanie tradycji żegnania zimy, witania wiosny,

- odczuwanie radości z nadejścia wiosny oraz wspólnej zabawy,

- rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów wg ilości malejącej i wzrastającej ze   względu na kolor, rodzaj obiektów,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- rozwój skoczności i siły kończyn dolnych ,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- poprawa koordynacji oko-ręka.

 

  1. Nadchodzi wielkanoc:

 

- poznanie tradycji Świąt Wielkanocnych,

- utrwalenie pamięci liczb i cyfr,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych,

- doskonalenie umiejętności wycinania po śladzie,

- rozwijanie pamięci muzycznej.