Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze maj 2024

 

 

 

 

1. Książki – nasi przyjaciele

 

- poznanie pracy bibliotekarza

- poznanie historii papieru oraz jego właściwości

- utrwalenie znaczenia liczebnika głównego i porządkowego

- poznanie zasad higieny czytania

- utrwalenie znajomości cyfr i znaków matematycznych

 

2. Majowa łąka

 

- Calineczka” – zaznajomienie z fabuła baśni

- zapoznanie z cyklem rozwoju motyla

- rozumienie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

- doskonalenie umiejętności doliczania i odliczania

 

3. Moja rodzina

 

- odwaga w posługiwaniu się mową, mimiką, gestem, ruchem na forum grupy i przed najbliższą rodziną

- rozwijanie mowy, twórczej aktywności werbalnej

- utrwalenie znajomości cyfr

- wyrażanie swoich myśli, spostrzeżeń w formie graficznej

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 

4. Ciekawe zawody

 

- poznanie pracy – bankowiec

- poznanie pojęć : sejf, karta płatnicza, kredyt

- porównywanie pojemności naczyń – odkrywanie zależności

- rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych

- klasyfikacja jakościowa według trzech cech.