Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze czerwiec 2024

 

 

1. Niespodzianka dla dzieci

 

- rozwijanie umiejętności twórczego spoglądania na problem

- coraz lepsze rozumienie stosunków międzyludzkich

- dostrzeganie swoich mocnych stron

- odkrywanie rozmaitych kombinacji i połączeń materiałów plastycznych

- wyzwalanie spontaniczności poprzez wspólną zabawę

 

2. Zwierzęta egzotyczne

 

- wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata

- rozwijanie procesów myślenia: analiza, synteza, porównania, uogólniania

- rozwijanie koordynacji ruchów rąk, wzroku, współpracy palców

- graficzne odwzorowywanie wysłuchanego rytmu

- rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie

 

3. Co to jest ekologia?

 

- zainteresowanie tematem ekologii

- wzrost wiedzy na temat zasad dbania o środowisko

- wprowadzanie kierunków od osi własnego ciała

- poznanie pojęć: wysypisko, odpady, recykling

- rozwijanie krytycznego myślenia

 

4. Dokąd na wakacje?

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

- rozwijanie słownej i plastycznej inwencji twórczej

- rozumienie na czym polega uporządkowany układ zbiorów

- utrzymywanie tempa ruchu zgodnie z muzyką

- utrwalenie znajomości symboli graficznych liczb.