Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia „Pomocy Szkole”. Po okresie rozliczeń pieniądze, które wpłyną na rzecz stowarzyszenia, zostaną przekazane dla naszego przedszkola. Chcąc przekazać 1,5 % na rzecz naszego Przedszkola, prosimy wpisać w cel szczegółowy:

PODATNIK w zeznaniu PIT 37
w części „L”:
- w rubryce 147 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
- w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
- w rubryce 149 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik
poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!
- w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

http://www.edukacja.torun.com.pl/