PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA
Przedszkole Miejskie „RZĄDZ” w Grudziądzu

Dziękuję Państwu za aktywne włączenie się w pomoc naszej placówce poprzez przeznaczenie 1% rocznego podatku, w kwocie 3388,32 zł.

Dzięki Państwa pomocy za otrzymaną kwotę zakupiono: szatnię przedszkolną, szafkę do sali dziecięcej.
Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że i w tym roku nie będziecie Państwo obojętni i skorzystacie z prawa przekazanie odpisu w wysokości 1% rocznego podatku na rzecz naszej placówki.
Pozyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane na realizację określonych ustawą i Statutem TSPS zadań pożytku publicznego: wzbogacenie bazy dydaktycznej.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Brygida Bagniewska
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia „Pomocy Szkole”. Po okresie rozliczeń pieniądze, które wpłyną na rzecz stowarzyszenia, zostaną przekazane dla naszego przedszkola. Chcąc przekazać 1 % na rzecz naszego Przedszkola, prosimy wpisać w cel szczegółowy:

PODATNIK w zeznaniu PIT 37
w części „J”:
- w rubryce 137 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
- w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;
w części „K”:
- w rubryce 139 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik
poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.
- w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X.

http://www.edukacja.torun.com.pl/