Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

 

Rok szkolny 2021/2022

W skład Rady Rodziców wchodzą:

 

Oddział I    ul. Łęgi 17

Małgorzata Dyląg -  Członek Zarządu Rady Rodziców                        

 

Oddział II ul. Łęgi 17

Alicja Miłek                                     

 

Oddział III     ul. Łęgi 17

Dorota Urbańska                              

 

Oddział IV  ul. Łęgi 17

Małgorzata Dyląg                       

 

Oddział V    ul. Łęgi 17

Agnieszka Grynda  - Przewodnicząca Rady Rodziców              

                                   

Oddział VI  ul. Mastalerza 6

Magdalena  Podgórska   

 

Oddział  VII    ul. Mastalerza 6

Joanna Szotowicz - Sekretarz Rady Rodziców                   

 

Oddział  VIII    ul. Mastalerza 6

Urszula Zielke - Członek Zarządu Rady Rodziców                             

 

Oddział  IX    ul. Mastalerza 6

Agnieszka Wydrych - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców                        

 

Oddział  X    ul. Sobieskiego 12

Monika Balcewicz