Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2020/2021

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka Grynda

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Natalia Ashaye

Sekretarz Rady Rodziców - Agnieszka Wydrych

Członkowie Rady Rodziców:

Małgorzata Biernacka

Małgorzata Dyląg

Katarzyna Kaczorowska

Łukasz Kowalczyk

Joanna Szotowicz

Dorota Urbańska

Urszula Zielke

 

 

*********************************************************************************************

UWAGA !!!

 

Dnia 5 marca 2020 r. (czwartek) w  Przedszkolu  Miejskim „RZĄDZ”

przy ul. Łęgi 17 o godz.16:00

odbędzie się zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy

*********************************************************************************************

 

Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Panie:

Przewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka Grynda

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Natalia Ashaye

Członek Rady Rodziców - Magdalena Woźniak

Członek Rady Rodziców - Urszula Zielke

Sekretarz Rady Rodziców - Anna Czaplewska

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa Grzybowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota Urbańska

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.