Niech nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy

napełnia serca wiarą, nadzieją i miłością.                                      

Życzymy pogody serca i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.                                                   

Wiosennego, radosnego nastroju spędzonego w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzą

Dyrektor, nauczyciele,

pracownicy administracji i obsługi oraz dzieci