GRUDZIĄDZKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021

 

To projekt w którym mieszkańcy miasta sami mogą zgłaszać, a następnie głosować na projekty w swojej okolicy.

W ten sposób  decydują Państwo na co miasto przeznacza część pieniędzy i mają wpływ na to, jak wygląda ich okolica. To już ósma edycja budżetu obywatelskiego w Grudziądzu.

W edycji GBO 2021 zgłoszonych zostało łącznie 80 wniosków, z czego 69 otrzymało ocenę pozytywną. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się 15 projektów ogólnomiejskich i 10 projektów miękkich.

25 maja br. rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 14 czerwca br. W tej edycji, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, głosować będzie można jedynie elektronicznie.

Każdy mieszkaniec może oddać swój głos na dwa zadania okręgowe w okręgu w którym mieszka, dwa ogólnomiejskie i dwa zadania miękkie.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

Nie wiesz jak głosować?

Przygotowana jest instrukcja, którą można znaleźć na stronie internetowej: www.gbo.grudziadz.pl

Głosowania zostaną opublikowane najpóźniej do 6 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie  haszgru. pl - zakładka Grudziądzki Budżet Obywatelski

 

BUDŻET OBYWATELSKI  2021

Zwracamy się z prośbą do Państwa jako Rodziców o głosowanie na projekty okręgowe na Osiedlu Rządz:

  • Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw
    na Osiedlu Rządz
    (symbol zadania 37)
  • Remont nawierzchni drogi i miejsc postojowych przy przedszkolu ul. Łęgi  (symbol zadania 38)

 

Informacja o głosowaniu:

  1. Głosowanie odbywa się w dniach 05.2020 r. – 14.06.2020 r.
  2. Głosować można tylko w formie elektronicznej na stronie internetowej: gbo.grudziadz.pl

Projekty wspierane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu

DZIĘKUJEMY ZA ODDANY GŁOS

******************************************************************************************************

 

                                                      ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

                                                           do dnia 15.06.2020 r. !

Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem epidemicznym nastąpiła zmiana w planie dyżurów wakacyjnych. W celu uniknięcia kumulacji dzieci nie ma w tym roku zapisów do innych przedszkoli.      

Przyjmujemy zapisy na dyżur wakacyjny tylko do Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu na miesiąc LIPIEC zarówno do budynku przy ul. Łęgi 17 jak i do  budynku przy ul. Mastalerza 6 zgodnie z kryteriami ilościowymi (tylko 12 dzieci w grupie) i pierwszeństwem w  przyjmowaniu dzieci - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komunikatem MEN.

Obowiązkowe jest zapoznanie się z zamieszczonymi na naszej stronie internetowej   "Procedurami" oraz podpisanie zamieszczonych oświadczeń i załączenie ich wraz ze składaną kartą  "Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny" (wzór druku w zakładce "Rodzice - Dyżur wakacyjny").

Termin zapisów upływa 15.06.2020 r.                Prosimy o terminowe dokonanie zapisu dzieci.

Karty „Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny” oraz druki oświadczeń są także wyłożone w budynkach przedszkola.

UWAGA !

W  placówce obowiązują procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 oraz załączniki do pobrania dla rodziców (zgody, oświadczenia) - zakładka "Rodzice - Ogłoszenia".

WAŻNE !   Procedura pierwszeństwa przyjęć

Przypominamy, że w związku z dalszym obowiązywaniem reżimu sanitarnego, wypełnione zgłoszenia, tak jak pozostałą korespondencję, należy wrzucić do skrzynki przy ul. Łęgi 17 lub przy ul. Mastalerza 6.