PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
DLA NASZEGO ŻŁOBKA
Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu

Dziękuję Państwu za aktywne włączenie się w pomoc naszej placówce poprzez przeznaczenie 1,5% rocznego podatku, w kwocie 492,76 zł. Dzięki Państwa pomocy za otrzymaną kwotę zakupiono zabawki dla dzieci.

Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że i w tym roku nie będziecie Państwo obojętni i skorzystacie z prawa przekazanie odpisu w wysokości 1,5% rocznego podatku na rzecz naszej placówki.
Pozyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane na realizację określonych ustawą i Statutem TSPS zadań pożytku publicznego: wzbogacenie bazy dydaktycznej.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Brygida Bagniewska
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia „Pomocy Szkole”. Po okresie rozliczeń pieniądze, które wpłyną na rzecz stowarzyszenia, zostaną przekazane dla naszego Żłobka. Chcąc przekazać 1,5 % na rzecz naszego Żłobka, prosimy wpisać w cel szczegółowy:

PODATNIK w zeznaniu PIT 37
w części „L”:
- w rubryce 147 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
- w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
- w rubryce 149 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik
poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!
- w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

http://www.edukacja.torun.com.pl/