Nasze budynki

Informacja o Przedszkolu:

Dyrektor          Brygida Bagniewska                ul. Łęgi 17              tel. 56 46 326 42

Wicedyrektor    Iwona Jabłońska                    ul. Mastalerza 6       tel.  56 46 312 02

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  Dziecko w wieku 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole funkcjonuje:

w godzinach od 6:00 do 16:00

 -  śniadanie                                                 8:10

 - sok                                                          10:00

 - obiad                                                        11:40

 - podwieczorek                                            14:10

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8oo  - 13oo.

Za każdą godzinę zegarową poza godzinami realizacji podstawy programowej rodzic płaci 1,30 zł tj. 6oo - 8oo oraz 

13oo - 16oo natomiast za dziecko 6-letnie nie jest pobierana opłata stała. 

 

               WARIANTY GODZINOWE DO WYBORU

WARIANT

GODZINY

POSIŁKI

6 GODZIN

8.00-14.00

7.00-13.00

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

7 GODZIN

8.00-15.00

7.00-14.00

6.00-13.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

8 GODZIN

8.00-16.00

7.00-15.00

6.00-14.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

9 GODZIN

7.00-16.00

6.00-15.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

10 GODZIN

6.00-16.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

Stawka żywieniowa:

2 posiłki - 8,00 zł

3 posiłki - 10,00 zł

 

Budynek przy ul. Łęgi 17:

Budynek usytuowany jest  w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.

W budynku funkcjonuje 5 oddziałów mieszczących się w 5 salach dla dzieci wg następujących grup wiekowych:

I oddział   "Kurczaki"  dzieci 3 - letnie :       Weronika Polaszek, Magdalena Oborska, Brygida Bagniewska

II oddział  "Pszczoły"  dzieci 4 - 5 - letnie:    Hanna Szadkowska, Agnieszka Soja

III oddział  "Krasnale"  dzieci 5 - letnie:  Magdalena Szlachta, Magdalena Oborska

IV oddział  "Zuchy"  dzieci 5 - 6 - letnie:    Mariola Szymańska, Julia Bienias

V oddział   „Smerfy”  dzieci  5 - 6 - 4 - 3 - letnie:   Barbara Wawrzyniak, Justyna Ćwiklińska

Oddział I i II mieszczą się na parterze, natomiast III, IV i V  na I piętrze. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Ponadto w budynku jest gabinet logopedyczny. Przedszkole posiada ogród, który wyposażony jest w sprzęt do zabaw terenowych dostosowany do wymogów bezpieczeństwa oraz wieku i możliwości dzieci.

Budynek przy ul. Mastalerza 6

Budynek usytuowany jest również w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.  Mieszczą się w nim 4 sale wyposażone

w zabawki i pomoce dydaktyczne. Na każdym piętrze znajdują się łazienki. Ponadto przedszkole posiada gabinet logopedyczny. Placówka otoczona jest dużym ogrodem, z piękną zielenią, piaskownicami i sprzętem do zabaw.

W budynku funkcjonują 4 oddziały, które mają swoje nazwy:

VI   oddział   "Muchomorki"  dzieci 3 - letnie:     Agnieszka Reetz, Lilla Ludwicka, Iwona Jabłońska

VII  oddział   "Biedronki"  dzieci 3 - 4 - letnie:     Wioletta Cierznikowska, Ewa Wyrwicka

VIII  oddział  "Zające"   dzieci  5 - letnie:          Anna Stankiewicz, Lilla Ludwicka

IX   oddział    "Starszaki"   dzieci  6 - letnie:        Katarzyna Leppek, Joanna Nasiłowska

 

 Oddział bezpłatny w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20

X   oddział   "Skrzaty"   dzieci 5 - 6 letnie:         Anna Wiśniewska