Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM "RZĄDZ" ROK SZKOLNY 2023/2024

 

6 00 -8 00Schodzenie się dzieci 6,7,8,9,10-godzinnych, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i twórcze w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

 8 00 -9 00 Śniadanie, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne, praca z dyżurnymi w kącikach zainteresowań  

 9 00 -10 00   Zajęcia zorganizowane z całą grupą prowadzone zgodnie z założeniami programu „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk oraz zgodnie z założeniami programów własnych.

10 00 -11 15Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, na boisku, w lesie. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery i wycieczki lub samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze.

11 15 -12 00   Czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, obiad, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne. Przygotowanie do odpoczynku w grupie najmłodszej.

 12 00 -13 00  Samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze lub organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, na boisku, w lesie. Odpoczynek w grupie najmłodszej.

13 00 -14 00 Zabawy integracyjne, słuchanie literatury dziecięcej - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Praca indywidualna z dziećmi o kolorach potrzebach edukacyjnych. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze i twórcze.

 13 45 -14 00 Rozchodzenie się dzieci 6,7-godzinnych.

14 00 -14 30 Podwieczorek dla dzieci 7,8,9,10-godzinnych. Czynności samoobsługowe.

14 30 -16 00 Zabawy samorzutne, gry i zabawy w pracy zespołowe, praca indywidualna z dziećmi, szkolenia, praca z dzieckiem, rehabilitacja, rehabilitacja, rehabilitacja 78,9,10-godzinnych, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8 00 - 13 00

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie warunków atmosferycznych, propozycji dzieci oraz na właściwe  gospodarowanie czasem przebywania dziecka w przedszkolu zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.