Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM "RZĄDZ" ROK SZKOLNY 2018/2019

 

6 00 -8 00 Schodzenie się dzieci 6, 7, 8, 9-godzinnych, rozmowy indywidualne, zabawkowe, zabawkowe, zabawkowe, zabawkowe, zabawowe, zabawowe edukacyjne, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

7 45 -8 00 Schodzenie się dzieci 6,7- godzinnych.

 8 00 -9 00 Śniadanie, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne, praca z dyżurnymi w kącikach zainteresowań.   

 9 00 -10 00   Zajęcia zorganizowane.

10 00 -11 00 Organizowanie sytuacji sięga bliżej, ogród, na boisku, w lesie. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, prace budowlane, zabawkowe, zabawkowe, zabawkowe. 

11 00 -12 00   Czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, obiad, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne. Przygotowanie do odpoczynku w grupach najmłodszych.

 12 00 -13 00   Samorzutne zabawy w zakątkach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze lub organizowanie sytuacji w ogrodzie, na boisku, w lesie. Odpoczynek w grupie najmłodszej.

13 00 -14 00 Zabawy integracyjne, słuchanie literatury dziecięcej - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Praca indywidualna z dziećmi o kolorach potrzebach edukacyjnych. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze i twórcze.

 13 45 -14 00 Rozchodzenie się dzieci 6,7-godzinnych.

14 00 -14 30 Podwieczorek dla dzieci 7,8,9,10-godzinnych. Czynności samoobsługowe.

14 30 -16 00 Zabawy samorzutne, gry i zabawy w pracy zespołowe, praca indywidualna z dziećmi, szkolenia, praca z dzieckiem, rehabilitacja, rehabilitacja, rehabilitacja 78,9,10-godzinnych, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8 00 - 13 00

Na podstawie ramowej instrukcji leczenia, nawet powierzono opiekę nad danym państwem, ustalono dla tego rodzaju czasu. W skrócie, okres obowiązywania programu.