CO NASZE PRZEDSZKOLE MOŻE DAĆ TWOJEMU DZIECKU?

          Twoje dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, życiem współpracy i wszechstronnym twórcą. Uwzględniamy indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i jego prawa. Stwarzamy klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego, odpowiedniej zachowywania w sferze słów i czynnych. Stosujemy treningi interpersonalne jako systemy w nowej formie zachowań. Kształtujemy w dzieciach przekonania o możliwościach samodzielnego wyboru i budowania jego autentyczności osobowości. Są dla nich: kreatorem, animatorem, terapeutą, wychowawcą.

PRAGNIEMY Aby  w takim przedszkolu dzieci rozwijały swoje zainteresowania.


NASZYM  marzeniem jest po szukaniu na uśmiech i radość dziecka.


CHCEMY  stwarzanie warunków dla dzieci i młodzieży, dla indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.


CHCIAŁYBYŚMY stwarzać  dzieciom okazji do samodzielnego podejmowania decyzji i pokonywania trudności.


CHCEMY  ustalając z generaliami jednolite formy odczuwalne i pozyskiwać ich zaufanie.


JESTEŚMY  otwarte na asertywne kontakty z dziećmi i rodzicami. Marzymy, aby absolwent naszej placówki w przyszłości mógł powiedzieć:

 

"WSZYSTKIEGO CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ, NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ, JAK POSTĘPOWAĆ, WSPÓŁŻYĆ Z INNYMI, ODCZUWAĆ,

MYŚLEĆ, MARZYĆ, WYOBRAŻAĆ SOBIE LEPSZY ŚWIAT. "