ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2022r:

1. „Co robimy w chłodne dni”
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,
- rozwijanie mowy i myślenia,
- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

2. „Dbamy o czystość”
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,
- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

3. „Zwierzęta domowe”
- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,
- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,
- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,
- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt.

4. „Ulubione bajki”
- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,
- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,
- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,
- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.
- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,
- rozwijanie twórczej ekspresji,
- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej.