Nasza placówka to instytucja opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci od 20 tygodnia do lat trzech. Maluchy mają zapewnioną odpowiednią opiekę oraz warunki do rozwoju psychicznego i fizycznego. Opiekujący się nimi personel, ma za zadanie zapewnić dzieciom wyżywienie, bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki bytowe.

Decyzja o zapisaniu malucha do żłobka wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami:

 • pomaga w rozwoju społecznym malucha - im wcześniej dziecko ma częsty kontakt z rówieśnikami, tym łatwiej jest mu zawierać nowe znajomości w późniejszym wieku. Dzieci korzystające ze żłobka stają się bardziej śmiałe;
  poszerza horyzonty doświadczeń u dziecka. Dziecko, które ma szansę przebywać wśród dzieci zdobywa więcej ciekawych doświadczeń niż w domu rodzinnym;
  uczy samodzielności. Dzieci, które uczęszczają do żłobka, szybciej i chętniej zdobywają nowe umiejętności.

Atrakcją naszego żłobka jest między innymi plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Dzieci podczas ładnej pogody bardzo lubią z niego korzystać.

Nasi podopieczni pod uważnym i doświadczonym okiem profesjonalnej kadry rozwijają wyobraźnię i zainteresowania.

 

Dyrektor                 Brygida Bagniewska

Dietetyk                  Anna Rzymkowska

 

Oddział SŁONECZKA


Anna Rocol         opiekun
Ewa Iterman       opiekunOddział STOKROTKI

Krystyna Zachar       opiekun
Milena Kędzierska      opiekun

 

Pracownicy obsługi:

Kamilla Górska

Hanna Krawczyk

Paweł Kyć

Anna Markowicz

Wanda Michalska

Wioleta Wolska

 

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku

6:00 – 8:00    przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne i inne,
8:00 – 8:10    zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
8:10 – 8:30    śniadanie,
8:30 – 9:00    zabiegi pielęgnacyjne po śniadaniu,
9:00 – 10:30   zajęcia organizowane przez opiekunki wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,
10:30 – 11:00  zabiegi higieniczne i przygotowanie obiadu,
11:00 – 11:30  obiad,
11:30 – 12:00  zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie do snu
12:00 – 13:30  leżakowanie,
13:30 –13:50   zabiegi higieniczne po leżakowaniu i przygotowanie do podwieczorku,
13:50 – 14:10  podwieczorek,
14:10 – 14:30  zabiegi higieniczne po podwieczorku,
14:30 – 16:00  zabawy w salach lub w ogródku, zajęcia dowolne i organizowane przez opiekunki. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, odbiór dzieci.

 

   

opłata za pobyt dziecka w żłobku

424,20 zł

stawka żywieniowa

10,61 zł

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkolerzadz.pl

Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak tekstu odczytywalnego maszynowo. Brak nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci plików wideo. Brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna MoskwaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 46 326 42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski Nr 1

ul. Kazimierza Mastalerza 6
86-300 Grudziądz

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje