ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2023r

 

 

  1. Jestem w przedszkolu:

- ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji,

- kształtowanie schematu własnego ciała,

- wdrażanie do przestrzegania zasad przyjętych w grupie,

- nauka przeskoku obunóż przez przeszkodę.

 

  1. Jestem grzecznym przedszkolakiem:

- rozwijanie inwencji twórczej,

- wyrabianie poczucia rytmu,

- doskonalenie techniki przeliczania,

- doskonalenie stania jednonóż.

 

  1. Droga do przedszkola:

- utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- doskonalenie percepcji słuchowej,

- doskonalenie klasyfikowania wg. Danej cechy,

- utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

 

  1. Jesień w parku:

- ukazanie piękna jesiennego krajobrazu,

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni.

- utrwalenie znajomości wybranych drzew liściastych i iglastych,

- utrwalenie nazw dni tygodnia.