ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2023r.

 

1. Jesień w sadzie

- wskazywanie charakterystycznych cech jesieni,

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,

- ćwiczenie motoryki dużej,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych podczas

wizyty w sklepie,

- zakupienie owoców pochodzących z polskich sadów,

- utrwalanie pojęć: duży- mały,

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

- utrwalanie nazw owoców,

- zwracanie uwagi na wartości odżywcze owoców.

 

2. „Jesień w ogrodzie

- utrwalanie nazw wybranych warzyw,

- wdrażanie do codziennego spożywania warzyw,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- wyrabianie poczucia rytmu, zręczności i zwinności,

- ćwiczenia w określaniu wielkości (małe- duże).

 

3. „Jesień w lesie

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

- poznanie wyglądu jesiennego lasu,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- wzbogacanie wiedzy na temat dzięcioła,

- słucha nagrań odgłosów różnych zwierząt,

- wyrabianie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał nauczyciela,

- wzbogacanie wiedzy na temat drzew rosnących w lesie,

- ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew iglastych i liściastych.

 

4. „Życie zwierząt w jesiennym lesie

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt,

- poznanie zimowych zwyczajów niektórych zwierząt leśnych,

- wzbogacanie wiedzy na temat życia leśnych zwierząt,

- pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,

- wyrabianie samodzielności i inicjatywy, koleżeńskości oraz umiejętności

współdziałania w zespole.