Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 6 letnie

 

 

 1. „ Sposoby na jesienną szarugę”. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Wprowadzenie litery i, I na podstawie wyrazu „ Igła”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne; wprowadzenie liczby i cyfry 5, zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

 

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich „ Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”. Uczenie postaw szacunku wobec symboli narodowych. „ Mamy różne domy” – wprowadzenie litery d, D na podstawie wyrazu „ dom”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.  Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 1. „ Odkrywamy Kosmos”. Wprowadzenie litery k, K na podstawie wyrazu „ Kosmos”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie
  z obrazem graficznym, analiza i synteza. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Kosmiczna matematyka”; „ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

 

 1. „ Leśne śpiochy i nie – śpiochy”. „ Zwierzęta zimą” – wiersz Katarzyny Dardzińskiej; wprowadzenie litery y, Y na podstawie wyrazu „ domy”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne.  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Ile orzeszków ma wiewiórka?” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1-5. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Uroczystość przedszkolna „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

 

 1. „ Zabawa w teatr”. Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu
  „ Lalka” – wprowadzenie drukowanej, i pisanej litery l, L; doskonalenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wierszyki logopedyczne.

 

„ Od wierszyka do cyferki” – zabawa matematyczna inspirowana Metodą Dobrego Startu. Zaznajomienie z aspektem kardynalnym liczby 6. Zabawy ruchowe, na świeżym powietrzu. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Zabawy umuzykalniające. Zajęcia plastyczne. Zabawy
i ćwiczenia motywujące samodzielność.