Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
PAŹDZIERNIK 2023r.

1. W sadzie i w ogrodzie
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych owoców i warzyw
- odróżnianie owoców od warzyw
- rozróżnianie pojęć: duży, mały, cienki, gruby, długi, krótki
- doskonalenie sprawności manualnej
- osłuchanie z piosenką „Nowinki z warzywniaka witaminki”

2. Złota jesień wokół nas
- poszerzenie wiedzy na temat jeży
- rozwijanie intuicji malarskiej
- utrwalenie znajomości figury geometrycznej – koła
- zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie umiejętności gry na kołatce, marakasach i trójkącie
- zapoznanie dzieci z wyglądem i budową grzybów

3. Dbam o swoje bezpieczeństwo
- zdobywanie wiedzy nt. różnych zagrożeń, łączenie przyczyny ze skutkiem
- nauka zasad ruchu dla pieszych
- rozróżnienie pojęć dużo, mało, tyle samo
- wzbogacenie słownictwa (pojazdy wodne, lądowe, powietrzne)
- poznanie numeru alarmowego 112
- umuzykalnienie dzieci

4. Ważne wynalazki
- poznanie zastosowania urządzeń technicznych w domu i w przedszkolu
- dbanie o prawidłowy układ warg przy artykulacji
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie percepcji słuchowej
- poznawanie dyni za pomocą zmysłów