Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LISTOPAD 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Sposoby na jesienną szarugę:

 

- dostrzeganie piękna utworów poetyckich,

- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie intuicji malarskiej,

- poznanie obrazu graficznego liczby 5 oraz sposobu jej kreślenia,

- usprawnianie pamięci muzycznej,

- rozumienie pojęć czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro.

 

 

  1. Mamy różne domy:

 

- rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu,

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „D, d”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- rozwijanie słownika czynnego- nazywanie sprzętów domowych,

- poznanie znaku większości, mniejszości, równości,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- przypomnienie słów hymnu oraz piosenek patriotycznych.

 

  1. Leśne śpiochy i nie- śpiochy:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „Y,y”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne zwierząt leśnych,

- rozwijanie wyobraźni związanej z naśladowaniem ruchu i odgłosu zwierząt,

- poznanie znaku dodawania i utrwalenie znajomości cyfr 1-5 oraz znaku równości ,

- zgodne współdziałanie ze współćwiczącym podczas ćwiczeń w parach,

- rozumienie pojęć: prawy górny róg, lewy górny róg, lewy dolny róg kartki.

 

  1. Odkrywamy kosmos:

 

- poznanie nazw planet,

- ćwiczenia skoczności, zwinności, równowagi,

- wzbogacenie wiedzy na temat pracy astronauty,

- zapoznanie z pisaną i drukowaną literą „K,k”,

- zaznajomienie ze znakiem odejmowania,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe,

- sprawne tworzenie rytmów.