1. 1. „Co robimy w chłodne dni”

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- umiejętność układania rytmów,

- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

2. „Dbamy o czystość”

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,

- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 

3. „Zwierzęta domowe”

- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,

- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt,

- rozwijanie myślenia matematycznego.

 

4. „Ulubione bajki”

- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,

- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,

- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.

 

5. „Ulubione bajki

- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza,

- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,

- rozwijanie twórczej ekspresji,

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej,

- określanie położenia przedmiotu w przestrzeni.