• poznanie i nazywanie oznak zimy

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • umiejętność wyrażania uczuć

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych

 • określanie sposobów wyrażania miłości

 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • utrwalanie nazw części ciała

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 • relaks, wyciszenie