Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grudzień 2023 r.

 

 

 

1. Imieniny Mikołaja:

 

- zaznajomienie z legendą o św. Mikołaju

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „E, e”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- pielęgnowanie tradycji

- rozwijanie zmysłu estetycznego

- utrwalenie znajomości obrazu graficznego swojego imienia

 

2. Kuchenne laboratorium:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „R,r”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- próby zapamiętania kolejności dni tygodnia

- rozwijanie słuchu selektywnego

- poznanie pojęcia „wydatki”

 

3. Czekamy na święta:

 

- poznanie prawidłowego układu artykulatorów w czasie wybrzmiewania poszczególnych głosek

- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej podczas wcielania się w postacie bibilijne

- rozumienie pojęć: na, nad, pod, pomiędzy, za

- wzmocnienie aparatu głosowego

- rozumienie pojęcia „powtarzać się”

 

4. Świąteczne spotkania rodzinne:

 

- używanie czasu przeszłego w wypowiedziach

- odkrywanie skuteczności ruchu palców i nacisku dłoni

- rozumienie istoty zmian odwracalnych i nieodwracalnych

- rozwijanie intuicji malarskiej

- próby oceny liczebności zbiorów bez kontroli wzroku