Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.