Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
MAJ 2024r.

 1. Książki – nasi przyjaciele

- zapoznanie z wyposażeniem biblioteki, pracą bibliotekarza

- utrwalenie liczebników porządkowych

- odkrywanie efektów akustycznych powstających przy ruchu własnego ciała

- zwiększenie koordynacji ruchowej

- poznanie cech papieru

 

 1. Majowa łąka

- wzbogacenie wiedzy n/t mieszkańców łąki

- rozwijanie pamięci dowolnej

- dostosowanie napięcia mięśniowego do zamierzonego efektu

- nabywanie opiekuńczej postawy wobec przyrody

- poznanie roli pszczoły

 

 1. Moja rodzina

- poznanie sposobów radzenia sobie z tremą, wstydem, strachem

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- uświadomienie sobie, ze warto bliskim sprawiać miłe niespodzianki

- rozwijanie umiejętności grupowania obiektów

- sprawne wyszukiwanie podobieństw i różnic

- zapoznanie z pojęciem „stado”

 

 1. Ciekawe zawody

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zawodów

- zwrócenie uwagi na społeczną użyteczność pracy ludzkiej

- kontynuowanie ułożonego rytmu

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

- doskonalenie koordynacji, zwinności, szybkości i spostrzegawczości

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
KWIECIEŃ 2024r.
1. Kolory wiosny
- utrwalenie znajomości kolorów
- rozwijanie krytycznego myślenia
- doskonalenie orientacji w przestrzeni i ocena kierunku
- odczuwanie radości podczas malowania palcami
- uwrażliwienie na potrzeby osób ze spektrum autyzmu

2. Dbamy o zdrowie
- uzmysłowienie sobie, że złe nawyki prowadzą do nadwagi, otyłości oraz mogą być przyczyną chorób
- dostosowanie napięcia mięśniowego do zamierzonego efektu
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
- zwracanie uwagi na zdrowe odżywianie
- wyrabianie skoczności i zwinności

3. Wiosenny ogród
- zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną
- rozwijanie umiejętności swobodnego i spontanicznego wyrażania muzyki ruchem całego ciała
- zwrócenie uwagi na cechy jakościowe elementów zbioru
- utrwalanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczb
- poznanie cech charakterystycznych dla ptaków

4. W wiejskiej zagrodzie
- podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki
- rozwijanie umiejętności ilustrowania i naśladowania ruchem sposobu poruszania się zwierząt
- doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem
- coraz lepsze rozumienie rzeczywistości, porządkowanie jej i nazywanie
- nazywanie i rozpoznawanie zwierząt gospodarskich i ich dzieci
- odkrywanie własnych możliwości i zdolności muzycznych

5. Mój kraj Polska
- poznanie pojęć: godło, flaga, hymn, stolica
- odczuwanie radości i dumy z bycia Polakiem
- utrwalenie barw narodowych Polski
- rozwijanie małej motoryki - precyzyjnych ruchów palców oraz koordynacji oko-ręka
- doskonalenie refleksu psychoruchowego

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
LISTOPAD 2023r.

 

 1. Sposoby na jesienną szarugę

- poznanie pojęcia „para”

- rozwijanie poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence „Zła pogoda”

- zaznajomienie z wyrażeniem „jesienna szaruga”

- rozwijanie mowy

- usprawnianie motoryki małej

 1. Mamy różne domy

- rozwiązywanie zagadek słownych

- poznanie figury kwadrat

- rozwijanie inwencji twórczej

- coraz sprawniejsze posługiwanie się klejem

- rozróżnianie pojęć: długo – krótko

- odkrywanie wartości muzyki klasycznej

- poznanie domów zwierząt

 1. Leśne śpiochy i nieśpiochy

- rozwijanie pamięci słuchowej

- określanie wyglądu liści

- dopasowywanie liści do owoców z ich drzew

- rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru

- zainteresowanie światem przyrody

 1. Odkrywamy kosmos

- rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od prawdy

- zainteresowanie dzieci kosmosem

- dostosowywanie siły nacisku do zamierzonego efektu

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- doprowadzenie do zrozumienia, że zbiór składa się z elementów, których liczbę można dokładnie określić liczebnikami głównymi

 1. Zabawy w teatr

- rozwijanie mowy werbalnej i niewerbalnej

- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

- rozwijanie precyzji ruchów podczas kolorowania

- rozróżnianie pojęć: najpierw, potem

- obserwacja doświadczenia z mydłem

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
LUTY 2024r.

 1. Dzieci lubią zimę

- stopniowe poznawanie liczebników porządkowych

- rozumienie pojęć: mniejszy, większy

- uczenie się słuchania i rozumienia jasnych treści

- ćwiczenie posługiwania się klejem w sztyfcie

- zaciekawienie dzieci robieniem eksperymentów

 

 1. Nasze zmysły

- rozwijanie percepcji wzrokowej podczas spostrzegania podobieństw i różnic

- nazywanie zmysłów i narządów zmysłów

- spostrzeganie elementów muzyki: tempo, nastrój

- rozpoznawanie przedmiotów po dotyku

 

 1. W świecie sztuki

- rozróżnianie swoich emocji oraz emocji innych osób

- nabywanie świadomości, iż wszyscy mamy prawo do odczuwania i wyrażania własnych emocji

- wzbogacenie wiedzy nt. tego, czym zajmuje się artysta malarz i jakich potrzebuje narzędzi do pracy

- rozwijanie zdolności manualnych

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

- poszerzenie wiedzy nt. ciepłego i zimnego powietrza

 

 1. Robimy zakupy w sklepie

- nazywanie typów sklepów: spożywczy, drogeria, sklep z zabawkami

- poznawanie zasad funkcjonowania sklepu

- przyswajanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych

- rozumienie pojęć matematycznych za, obok, pod, w, na

- nauka dbania o higienę nosa

- poznanie zasad ochrony innych osób przed rozprzestrzenianiem się wirusów

 

 1. Co łączy smoki z dinozaurami?

- poznanie legendy o smoku wawelskim

- rozwijanie zainteresowań archeologią i paleontologią

- rozwijanie umiejętności porządkowania elementów zbioru wg różnych kryteriów

- zapoznanie dzieci z wyglądem wulkanu i niebezpieczeństwem z związanym z jego wybuchem