Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze czerwiec 2024

 

 

1. Niespodzianka dla dzieci

 

- rozwijanie umiejętności twórczego spoglądania na problem

- coraz lepsze rozumienie stosunków międzyludzkich

- dostrzeganie swoich mocnych stron

- odkrywanie rozmaitych kombinacji i połączeń materiałów plastycznych

- wyzwalanie spontaniczności poprzez wspólną zabawę

 

2. Zwierzęta egzotyczne

 

- wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata

- rozwijanie procesów myślenia: analiza, synteza, porównania, uogólniania

- rozwijanie koordynacji ruchów rąk, wzroku, współpracy palców

- graficzne odwzorowywanie wysłuchanego rytmu

- rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie

 

3. Co to jest ekologia?

 

- zainteresowanie tematem ekologii

- wzrost wiedzy na temat zasad dbania o środowisko

- wprowadzanie kierunków od osi własnego ciała

- poznanie pojęć: wysypisko, odpady, recykling

- rozwijanie krytycznego myślenia

 

4. Dokąd na wakacje?

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

- rozwijanie słownej i plastycznej inwencji twórczej

- rozumienie na czym polega uporządkowany układ zbiorów

- utrzymywanie tempa ruchu zgodnie z muzyką

- utrwalenie znajomości symboli graficznych liczb.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze luty 2024 r.

 

 1. W świecie sztuki

 

- zapoznanie z terminami: pejzaż, martwa natura, portret

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „G,g”

- segregowanie tych samych obiektów wg różnych cech

- odkrywanie rozmaitych kombinacji barwnych plam, linii

- rozumienie pojęć : długi-krótki, długi, dłuższy, najdłuższy

 

2. Dzieci lubią zimę

 

rozwijanie umiejętności rzeczowego i logicznego wyrażania myśli

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych

- rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów

- „Jak mądrze dokarmiać ptaki?” - przekazanie dzieciom niezbędnych informacji

- „Kraina wiecznych śniegów” – wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

 

3. Robimy zakupy

 

zapoznanie z asortymentem sklepu, pracą sprzedawcy, kasjera

kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

- usprawnianie motoryki placów, uwrażliwianie opuszków palców

- utrwalenie znajomości cyfr 0-9

- sprawne wycinanie, zachowanie bezpieczeństwa

 

4. Co łączy smoki z dinozaurami?

 

wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „J,j”

- wzbogacenie słownictwa i wiedzy dzieci z zakresu prehistorii

- sprawne liczenie wskazanych obiektów

- rozwijanie narządów artykulacyjnych

- zapoznanie z pojęciem miary i mierzenia

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

MARZEC 2024r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Domowi ulubieńcy: kot i pies:

 

- rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- zaznajomienie z wyglądem litery „Ł”,”ł”,

- nabywanie umiejętności tworzenia pracy ze wzoru,,

- rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury,

- odróżnianie prawej i lewej strony,

-utrwalenie znajomości liczebników porządkowych,

- rozwój szybkości i siły kończyn górnych.

 

  1. Cztery żywioły:

 

- wzbogacenie wiedzy na temat sił natury,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- zaznajomienie z wyglądem litery „W”, „w”,

- rozwijanie wrażliwości na barwy i kształty,

- szybkie reagowanie na zmianę tempa i dynami,

- używanie i stopniowanie określeń, dotyczących ich ciężaru: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

  1. Gdzie jesteś, wiosno?

 

- poznanie pojęcia „zwiastuny wiosny”,

-podtrzymywanie tradycji żegnania zimy, witania wiosny,

- odczuwanie radości z nadejścia wiosny oraz wspólnej zabawy,

- rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów wg ilości malejącej i wzrastającej ze   względu na kolor, rodzaj obiektów,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- rozwój skoczności i siły kończyn dolnych ,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- poprawa koordynacji oko-ręka.

 

  1. Nadchodzi wielkanoc:

 

- poznanie tradycji Świąt Wielkanocnych,

- utrwalenie pamięci liczb i cyfr,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych,

- doskonalenie umiejętności wycinania po śladzie,

- rozwijanie pamięci muzycznej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

STYCZEŃ 2024r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Witamy Nowy Rok:

 

- przyswojenie pojęcia „rok”, „pory roku”,

- zapoznanie dzieci z nazwami 12 miesięcy,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- poznanie obrazu graficznego litery „U,u”,

- rozwijanie świadomości przestrzeni i odległości,

- zaznajomienie z wyglądem cyfry 8,

- rozwój wrażliwości na elementy muzyki: tempo, dynamikę.

 

 

  1. W karnawale czas na bale:

 

- zaznajomienie z pojęciem „karnawał”,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- zapoznanie z wyglądem litery „B,b”,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- wzmacnianie siły mięsni rąk i obręczy barkowej,

- rozwijanie umiejętności porównywania figur,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

  1. Zima lubi dzieci:

 

- poznanie znaczenia słów „dumny”, „zarozumiały”,

- umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne,

- wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego,

- utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych,

- rozwijanie umiejętności rozkładania liczb na składniki,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- nabywanie wprawy w graniu na instrumentach perkusyjnych.

 

  1. Moja Babcia i mój Dziadek:

 

- zaznajomienie z wyglądem litery „S,s”,

- rozwijanie empatii w stosunku do osób starszych,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi podczas ćwiczeń z ławeczką ,

- zaznajomienie z obrazem graficznym  liczby 9,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie orientacji w przestrzeni,

- utrwalenie tekstu i melodii wybranych piosenek