Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LUTY 2023r.- GRUPA SMERFY

           

 1. Lepimy bałwana:

 

- doskonalenie sprawności manualnej,

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „b”, „B”,

- doskonalenie celności poprzez rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu,

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Bałwanek”,

- kształtowanie umiejętności ustalenia wyniku dodawania i odejmowania,

- zapoznanie z treścią opowiadania „Smutny bałwan”.

 

 

 1. Zimowe zabawy:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „n”, „N”,

- określanie głoski „n” jako samogłoski,

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych,

- ćwiczenie poczucia rytmu,

- doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów,

- doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej,

- utrwalenie nazw różnych środków lokomocji.

 

 1. Dinozaury- dziwne stwory:

 

- zapoznanie z wyglądem dinozaurów,

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

- zapoznanie z treścią wiersza „Współczesny dinozaur”,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10,

- doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowej,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach,

- rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci.

 

 1. W świecie figur geometrycznych:

 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- zapoznanie z treścią bajki „Książę Trójkąt i jego zamek”,

- utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur wg. wielkości, kształtu, koloru,

- doskonalenie orientacji przestrzennej.

- wdrażanie do występów przed publiczności.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

STYCZEŃ 2023r.- GRUPA SMERFY

           

 1. Witamy Nowy Rok:

 

- utrwalenie nazw miesięcy,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy,

- wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej,

- ćwiczenia w układaniu kalendarza,

- doskonalenie orientacji w przestrzeni.

 

 

 1. Życie w krainie lodu i śniegu:

 

- wzbogacenie wiadomości na temat życia w różnych częściach świata,

- utrwalenie wiadomości o Arktyce i Antarktydzie,

- wzbogacenie wiedzy dziecka na temat zwierząt polarnych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- zapoznanie się z nową formą prowadzenie zajęć- tor przeszkód,

- zapoznanie ze sposobem wykonania pingwina,

- wyrabianie umiejętności reakcji na różne wartości  rytmiczne.

 

 1. Karnawał:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „u”, „U”,

- doskonalenie umiejętności wycinania małych elementów”,

- kształtowanie wrażliwości muzycznej,

- kształtowanie rozumienia pomiaru długości,

- zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości,

- doskonalenie umiejętności lokalizowania dźwięku,

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na forum grupy.

 

 1. Babcia i Dziadek:

 

- rozwijanie szacunku do osób starszych,

- podkreślenie znaczenia więzów rodzinnych,

- zapoznanie się z zasadami zabawy „ Berek z imionami”,

- poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- zapoznanie z wyglądem cyfry 8,

- utrwalanie poznanych piosenek,

- czerpanie radości ze spotkania z najbliższymi,

- wdrażanie do występów przed publiczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc

GRUDZIEŃ 2022r.- GRUPA SMERFY

 

 1. Jesień odchodzi , pomagamy ptakom:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „k”, „K”,

- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,

- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- doskonalenie sprawności manualnej. 1. Witamy Cię Mikołaju:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „r”, „R”,

- usprawnianie techniki cięcia nożyczkami,

- zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym,

- rozwijanie poczucia rytmu,

- zapoznanie z liczbą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie inwencji twórczej dziecka,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.


 1. Boże Narodzenie:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”,

- utrwalenie cyfr od 1 do 5 oraz znaków „+,-,=”,

- utrwalenie umiejętności układania i odczytywania działań matematycznych,

- określanie charakterystycznych cech figur geometrycznych,

- zapoznanie dzieci z legendą o Św. Mikołaju,

- rozwijanie ekspresji muzyczno- ruchowej,

- tworzenie miłej atmosfery świąt i zapoznanie z polskimi tradycjami,

- wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych,

- kultywowanie tradycji wysyłania kartek z okazji Świąt Bożego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia- jak dobrze wiecie,
chodzę po świecie.
Dźwigam wór niezmordowanie
Każdy prezent dostanie.
A kiedy rozdam już prezenty
Wrócę do nieba uśmiechnięty!

"Smerfy" z pierwszą wizytą w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów. Tematem przewodnim były MISIE, a to za sprawą zbliżającego się święta - Dnia Pluszowego Misia :)