ZAMIERZENIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Dzieci 6 letnie.

 1. „ Kolory wiosny” - „ Jak kwiecień szukał tęczy” – - uważne słuchanie wiersza
  Hermana, rozmowy dot. wiersza, wyjaśnienie pojęcia tęczy, próba nauki wiersza na pamięć. Zabawy utrwalające poznane litery. „ Znikające obiekty” – zabawa matematyczna - usprawnienie procesu liczenia znikających obiektów, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie percepcji słuchowej. „ Tęcza” – eksperyment; tworzenie tęczy za pomocą: bibuły, farb, wody. „ Wiosenny walczyk” - wprowadzenie piosenki do nauki.  „ Bazie” – zajęcia plastyczne. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem piłek, obręczy.

 

 1. „ Dbamy o zdrowie” - „ Łakomczuszek i pękaty brzuszek” – wiersz
  Dardzińskiej, wprowadzenie litery „ Z, z” na podstawie wyrazu „ Zdrowie”. „ Przywołuję liczbę” – zabawa matematyczna; utrwalanie rozumienia, że liczebnik główny określa liczbę, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. „ Gabinet lekarski” - zorganizowanie kącika zabaw. - spotkanie
  z higienistką; wzbogacanie wiedzy nt. prawidłowej dbałości o higienę jamy ustnej, uświadomienie przyczyn powstawania próchnicy, poznanie specyfiki      pracy higienistki stomatologicznej. „ Mydło lubi zabawę” – piosenka. „ Namaluj swój nastrój” – zajęcia plastyczne; - malowanie farbami akwarelowymi, uświadomienie sobie własnego nastroju, rozwijanie małej motoryki – ćwiczenie ruchów nadgarstka poprzez malowanie długimi, płynnymi pociągnięciami pędzla.

 

 

 • „ Wiosenny ogród” - „ Pobudka drzew” – wiersz K. Dardzińskiej. Zapoznanie
  z literą „ H,h” na podstawie słowa – hamak. „ Kukułka” – zabawa matematyczna; śpiewanka matematyczna, wydłużanie koncentracji uwagi,  utrwalanie strony lewej i prawej. „ Drzewa w naszym ogrodzie” – zabawy przyrodniczo – badawcze;  poznawanie świata poprzez zmysły; rozwijanie samodzielnego myślenia – próby wyciągania wniosków, dostrzeganie drzew z nieznanej dotychczas perspektywy, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. „ Wiosenny walczyk” – piosenka; zapoznanie z piosenką, nauka piosenki, rozwijanie poczucia świadomego ruchu, usprawnienie pamięci muzycznej, szybkie reagowanie na zmiany rytmu, umuzykalnianie dzieci. „ Drzewo życia” – zabawa plastyczna;  rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych. Spacer do pobliskiego lasu; przypomnienie o należytym zachowaniu się w lesie, zwrócenie uwagi na przyrodę, rozróżnianie gatunków  i nazw drzew.

 

 1. „ W wiejskiej zagrodzie” - „ Brzydkie kaczątko” – bajka – drama; utrwalenie treści bajki, wczuwanie się w charakter postaci sytuacji, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie. „ Liczymy zwierzęta”, „ Kot na płocie” – zabawy matematyczne; rozumienie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz, układanie
  z figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności planowania. „ W chlewiku, oborze, stajni, kurniku” ćwiczenia słownikowo-gramatyczne z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej;  wzbogacenie zasobu słownictwa o nowe wyrazy: stajnia, obora, kurnik, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta. „ Wiejska zagroda” – piosenka. „ Wiejska zagroda” – zabawa plastyczno – techniczna.

 

 1. „ Mój kraj - Polska”- „ Co to jest Polska?”- pogadanka; ćwiczenia słownikowe na podstawie planszy; poznawanie symboli narodowych, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie postawy aktywnego obywatela. „ Czas płynie szybko czy wolno?” – zabawy matematyczne; zdobywanie wiedzy na temat rodzajów zegarów, doświadczenie poczucia upływającego czasu, rozróżnianie pojęć: rano, południe, wieczór. „ Wędrówki palcem po mapie” – zabawa fabularyzowana;  zaznajomienie z legendą o Warsie i Sawie, poznawanie największych atrakcji turystycznych Polski w sposób pośredni, wzrost poczucia przynależności narodowej. Wycieczka – spacer po mieście; zwrócenie uwagi na ważne budynki i instytucje naszego miasta oraz wywieszone flagi. „ Mazurek Dąbrowskiego” - zapoznanie z utworem, rozmowy dotyczące treści oraz postawy podczas śpiewania hymnu.  „ Symbole narodowe” – zajęcia plastyczne; utrwalanie symboli narodowych poprzez zajęcia plastyczne według wytycznych nauczyciela.

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC MARZEC

Dzieci 6 – letnie

 

„ Domowi ulubieńcy: pies i kot”- „ Domowi ulubieńcy: pies i kot”.

 1. Słuchanie tekstów literackich. „ Kot i pies”- D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ Ł, ł” na podstawie wyrazu – łopata; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 „ Cztery żywioły”.

 1. Wprowadzenie litery „ W, w” na podstawie wyrazu „ woda”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Zabawy z wagą” - używanie i stopniowanie określeń dot. ciężaru: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam„ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami.

 

„ Gdzie jesteś, wiosno?”.

 1. „ Zwiastun wiosny” – opowiadanie M. Jelonek. Poznanie pojęcia „ zwiastuny wiosny”, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków. Wprowadzenie litery „ P, p” na podstawie wyrazu „ ptak”- doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Tulipany” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1- 10. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

 

„ Nadchodzi Wielkanoc”.

 1. „ Wielkanoc” – wiersz D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ F, f” na podstawie wyrazu : farby. „ Opowieści liczbowe” – zabawa matematyczna - koncentrowanie uwagi na wykonywanym zadaniu, rozwijanie percepcji oraz pamięci wzrokowej, utrwalanie znajomości liczb i cyfr. „ Koszyczek wielkanocny” – zajęcia plastyczne. - malowanie plasteliną; poznanie techniki rozcierania plasteliny, dostosowanie nacisku dłoni do zamierzonego efektu. Nauka piosenek o tematyce świątecznej wybranych przez nauczyciela; wprowadzanie dzieci w miły nastrój, podtrzymywanie świątecznych tradycji. Zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 6 letnie

 

 

 1. „ Sposoby na jesienną szarugę”. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Wprowadzenie litery i, I na podstawie wyrazu „ Igła”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne; wprowadzenie liczby i cyfry 5, zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

 

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich „ Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”. Uczenie postaw szacunku wobec symboli narodowych. „ Mamy różne domy” – wprowadzenie litery d, D na podstawie wyrazu „ dom”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.  Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 1. „ Odkrywamy Kosmos”. Wprowadzenie litery k, K na podstawie wyrazu „ Kosmos”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie
  z obrazem graficznym, analiza i synteza. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Kosmiczna matematyka”; „ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

 

 1. „ Leśne śpiochy i nie – śpiochy”. „ Zwierzęta zimą” – wiersz Katarzyny Dardzińskiej; wprowadzenie litery y, Y na podstawie wyrazu „ domy”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne.  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Ile orzeszków ma wiewiórka?” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1-5. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Uroczystość przedszkolna „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

 

 1. „ Zabawa w teatr”. Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu
  „ Lalka” – wprowadzenie drukowanej, i pisanej litery l, L; doskonalenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wierszyki logopedyczne.

 

„ Od wierszyka do cyferki” – zabawa matematyczna inspirowana Metodą Dobrego Startu. Zaznajomienie z aspektem kardynalnym liczby 6. Zabawy ruchowe, na świeżym powietrzu. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Zabawy umuzykalniające. Zajęcia plastyczne. Zabawy
i ćwiczenia motywujące samodzielność.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

STYCZEŃ 2024r.

           

 1. Witamy Nowy Rok:

 

- przyswojenie pojęcia „rok”, „pory roku”,

- zapoznanie dzieci z nazwami 12 miesięcy,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- poznanie obrazu graficznego litery „U,u”,

- rozwijanie świadomości przestrzeni i odległości,

- zaznajomienie z wyglądem cyfry 8,

- rozwój wrażliwości na elementy muzyki: tempo, dynamikę.

 

 

 1. W karnawale czas na bale:

 

- zaznajomienie z pojęciem „karnawał”,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- zapoznanie z wyglądem litery „B,b”,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- wzmacnianie siły mięsni rąk i obręczy barkowej,

- rozwijanie umiejętności porównywania figur,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

 1. Zima lubi dzieci:

 

- poznanie znaczenia słów „dumny”, „zarozumiały”,

- umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne,

- wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego,

- utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych,

- rozwijanie umiejętności rozkładania liczb na składniki,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- nabywanie wprawy w graniu na instrumentach perkusyjnych.

 

 1. Moja Babcia i mój Dziadek:

 

zaznajomienie z wyglądem litery „S,s”,

- rozwijanie empatii w stosunku do osób starszych,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi podczas ćwiczeń z ławeczką ,

- zaznajomienie z obrazem graficznym  liczby 9,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie orientacji w przestrzeni,

- utrwalenie tekstu i melodii wybranych piosenek

Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 6 letnie

 

 

 1. „ Sposoby na jesienną szarugę”. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Wprowadzenie litery i, I na podstawie wyrazu „ Igła”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne; wprowadzenie liczby i cyfry 5, zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

 

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich „ Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”. Uczenie postaw szacunku wobec symboli narodowych. „ Mamy różne domy” – wprowadzenie litery d, D na podstawie wyrazu „ dom”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.  Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 1. „ Odkrywamy Kosmos”. Wprowadzenie litery k, K na podstawie wyrazu „ Kosmos”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie
  z obrazem graficznym, analiza i synteza. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Kosmiczna matematyka”; „ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

 

 1. „ Leśne śpiochy i nie – śpiochy”. „ Zwierzęta zimą” – wiersz Katarzyny Dardzińskiej; wprowadzenie litery y, Y na podstawie wyrazu „ domy”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne.  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Ile orzeszków ma wiewiórka?” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1-5. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Uroczystość przedszkolna „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

 

 1. „ Zabawa w teatr”. Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu
  „ Lalka” – wprowadzenie drukowanej, i pisanej litery l, L; doskonalenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wierszyki logopedyczne.

 

„ Od wierszyka do cyferki” – zabawa matematyczna inspirowana Metodą Dobrego Startu. Zaznajomienie z aspektem kardynalnym liczby 6. Zabawy ruchowe, na świeżym powietrzu. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Zabawy umuzykalniające. Zajęcia plastyczne. Zabawy
i ćwiczenia motywujące samodzielność.