Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu

ul. Kazimierza Mastalerza 6

86-300 Grudziądz

 

tel. kontaktowy: 609 004 672                ul. Łęgi 17 

tel. kontaktowy: 56 46 326 42               ul. Łęgi 17

tel. kontaktowy: 56 46 312 02               ul. Mastalerza 6

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konto bankowe żłobka:

PKO BP Oddział Grudziądz: 81 1020 5040 0000 6802 0153 0914

 

1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy-miasto Grudziądz na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców.

Wzór karty zgłoszeniowej określa regulamin organizacyjny Żłobka.
Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650,1544 i 1629).
2. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do Żłobka. Dyrektor Żłobka w terminie do końca czerwca każdego roku informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z dniem 1 września danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę występowania wolnych miejsc.
4.Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności:

1)dzieci niepełnosprawne,

2)dzieci z rodziny wielodzietnej,

3)dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i/lub uczą się/studiują w trybie dziennym,

4)dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

5)dzieci rodziców samotnie je wychowujących.

5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom
właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza
nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU

 

OŚWIADCZENIE Rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w żłobkuWyżej wymienione dokumenty: kartę zgłoszenia oraz oświadczenie należy złożyć do biura przedszkola w budynku przy ul. Łęgi 17 od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Więcej informacji pod nr tel. 609 004 672, 56 46 326 42

   

opłata za pobyt dziecka w żłobku

225,00 zł

stawka żywieniowa

5,63 zł

 

 

 

Nasza placówka to instytucja opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci od 20 tygodnia do lat trzech. Maluchy mają zapewnioną odpowiednią opiekę oraz warunki do rozwoju psychicznego i fizycznego. Opiekujący się nimi personel, ma za zadanie zapewnić dzieciom wyżywienie, bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki bytowe.

Decyzja o zapisaniu malucha do żłobka wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami:

  • pomaga w rozwoju społecznym malucha - im wcześniej dziecko ma częsty kontakt z rówieśnikami, tym łatwiej jest mu zawierać nowe znajomości w późniejszym wieku. Dzieci korzystające ze żłobka stają się bardziej śmiałe;
    poszerza horyzonty doświadczeń u dziecka. Dziecko, które ma szansę przebywać wśród dzieci zdobywa więcej ciekawych doświadczeń niż w domu rodzinnym;
    uczy samodzielności. Dzieci, które uczęszczają do żłobka, szybciej i chętniej zdobywają nowe umiejętności.

Atrakcją naszego żłobka jest między innymi plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Dzieci podczas ładnej pogody bardzo lubią z niego korzystać.

Nasi podopieczni pod uważnym i doświadczonym okiem profesjonalnej kadry rozwijają wyobraźnię i zainteresowania.

 

Dyrektor                 Brygida Bagniewska

Główny księgowy      Mariola Orzoł

Dietetyk                  Anna Rzymkowska

 

Oddział SŁONECZKA


Krystyna Zachar       opiekunka dziecięca
Anna Rocol              opiekunka dziecięca

Oddział STOKROTKI


Teresa Wenta                            opiekunka dziecięca
Renata Czajkowska - Manelska    pielęgniarka dyplomowana

 

Pracownicy obsługi:

Bogdan Gumowski

Ewa Iterman

Krystyna Kardas

Hanna Krawczyk

Wanda Michalska

 

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku

6:00 – 8:00    przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne i inne,
8:00 – 8:10    zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
8:10 – 8:30    śniadanie,
8:30 – 9:00    zabiegi pielęgnacyjne po śniadaniu,
9:00 – 10:30   zajęcia organizowane przez opiekunki wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,
10:30 – 11:00  zabiegi higieniczne i przygotowanie obiadu,
11:00 – 11:30  obiad,
11:30 – 12:00  zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie do snu
12:00 – 13:30  leżakowanie,
13:30 –13:50   zabiegi higieniczne po leżakowaniu i przygotowanie do podwieczorku,
13:50 – 14:10  podwieczorek,
14:10 – 14:30  zabiegi higieniczne po podwieczorku,
14:30 – 16:00  zabawy w salach lub w ogródku, zajęcia dowolne i organizowane przez opiekunki. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, odbiór dzieci.