SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 26 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek) włącznie wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

******************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do dnia 25 marca 2020r. (środa) włącznie wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte.

W dniach 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) 2020r. zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, jednak możliwe będą zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy przedszkola dla dzieci, którym nie będą Państwo w stanie zapewnić opieki.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

****************************************************************************************

UWAGA !!!

Dnia 12 września 2019 r. (czwartek) w Żłobku Miejskim Nr 1

przy ul. Mastalerza 6 o godz. 16:00

odbędzie się zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

******************************************************************************************

 

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA   DZIECI  z oddziałów żłobkowych  NOWO PRZYJĘTYCH  DO  ŻŁOBKA  od 1 września 2019 r.

 

27.08.2019r. w godz. 900 – 1000   

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                    

- zapoznanie z salą dziecięcą,

  • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w żłobku,
  • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
  • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

28.08.2019r. w godz. 900 – 1000 

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

  • zabawy integracyjne :dziecko- rodzic –opiekun,
  • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

*****************************************************************************************************

Dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1330 odbędzie się zakończenie roku dla dzieci, które odchodzą do przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

*******************************************************************************************************

Uroczystość Dnia Mamy i Taty odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400.

 

Serdecznie zapraszamysmile

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA NASZEGO ŻŁOBKA
Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu

Dziękuję Państwu za aktywne włączenie się w pomoc naszej placówce poprzez przeznaczenie 1% rocznego podatku, w kwocie 470,61 zł. Dzięki Państwa pomocy za otrzymaną kwotę zakupiono kącik kuchenny i naczynia do kącika.

Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że i w tym roku nie będziecie Państwo obojętni i skorzystacie z prawa przekazanie odpisu w wysokości 1% rocznego podatku na rzecz naszej placówki.
Pozyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane na realizację określonych ustawą i Statutem TSPS zadań pożytku publicznego: wzbogacenie bazy dydaktycznej.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Brygida Bagniewska
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia „Pomocy Szkole”. Po okresie rozliczeń pieniądze, które wpłyną na rzecz stowarzyszenia, zostaną przekazane dla naszego Żłobka. Chcąc przekazać 1 % na rzecz naszego Żłobka, prosimy wpisać w cel szczegółowy:

PODATNIK w zeznaniu PIT 37
w części „J”:
- w rubryce 137 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
- w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;
w części „K”:
- w rubryce 139 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik
poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.
- w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X.

http://www.edukacja.torun.com.pl/

  

 

Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu

ul. Kazimierza Mastalerza 6

86-300 Grudziądz

 

tel. kontaktowy: 609 004 672                ul. Łęgi 17 

tel. kontaktowy: 56 46 326 42               ul. Łęgi 17

tel. kontaktowy: 56 46 312 02               ul. Mastalerza 6

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konto bankowe żłobka:

PKO BP Oddział Grudziądz: 81 1020 5040 0000 6802 0153 0914

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w placówce zostaje zawieszona do odwołania.

  1. Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola  i do żłobka oraz korespondencję należy pozostawić  w skrzynce umieszczonej na budynku przedszkola.
  2. Odbiór zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka  do placówki odbywać się będzie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

We wszystkich pozostałych sprawach zalecamy kontakt:

Telefony:   609-004-672

 e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

***************************************************************************************************

1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy-miasto Grudziądz na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców.

Wzór karty zgłoszeniowej określa regulamin organizacyjny Żłobka.
Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650,1544 i 1629).
2. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do Żłobka. Dyrektor Żłobka w terminie do końca czerwca każdego roku informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z dniem 1 września danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę występowania wolnych miejsc.
4.Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności:

1)dzieci niepełnosprawne,

2)dzieci z rodziny wielodzietnej,

3)dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i/lub uczą się/studiują w trybie dziennym,

4)dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

5)dzieci rodziców samotnie je wychowujących.

5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom
właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza
nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU

 

OŚWIADCZENIE Rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w żłobkuWyżej wymienione dokumenty: kartę zgłoszenia oraz oświadczenie należy złożyć do biura przedszkola w budynku przy ul. Łęgi 17 od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Więcej informacji pod nr tel. 609 004 672, 56 46 326 42

   

opłata za pobyt dziecka w żłobku

225,00 zł

stawka żywieniowa

5,63 zł