Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM "RZĄDZ" ROK SZKOLNY 2019/2020

 

6 00 -8 00Schodzenie się dzieci 6,7,8,9,10-godzinnych, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i twórcze w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

 8 00 -9 00 Śniadanie, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne, praca z dyżurnymi w kącikach zainteresowań  

 9 00 -10 00   Zajęcia zorganizowane z całą grupą prowadzone zgodnie z założeniami programu „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk oraz zgodnie z założeniami programów własnych.

10 00 -11 15Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, na boisku, w lesie. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery i wycieczki lub samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze.

11 15 -12 00   Czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, obiad, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne. Przygotowanie do odpoczynku w grupie najmłodszej.

 12 00 -13 00  Samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze lub organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, na boisku, w lesie. Odpoczynek w grupie najmłodszej.

13 00 -14 00 Zabawy integracyjne, słuchanie literatury dziecięcej - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Praca indywidualna z dziećmi o kolorach potrzebach edukacyjnych. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze i twórcze.

 13 45 -14 00 Rozchodzenie się dzieci 6,7-godzinnych.

14 00 -14 30 Podwieczorek dla dzieci 7,8,9,10-godzinnych. Czynności samoobsługowe.

14 30 -16 00 Zabawy samorzutne, gry i zabawy w pracy zespołowe, praca indywidualna z dziećmi, szkolenia, praca z dzieckiem, rehabilitacja, rehabilitacja, rehabilitacja 78,9,10-godzinnych, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8 00 - 13 00

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie warunków atmosferycznych, propozycji dzieci oraz na właściwe  gospodarowanie czasem przebywania dziecka w przedszkolu zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Nasze budynki

Informacja o Przedszkolu:

Dyrektor          Brygida Bagniewska                ul. Łęgi 17              tel. 56 46 326 42

Wicedyrektor    Iwona Jabłońska                    ul. Mastalerza 6       tel.  56 46 312 02

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  Dziecko w wieku 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole funkcjonuje:

w godzinach od 6:00 do 16:00

 -  śniadanie                                                 8:10

 - sok                                                          10:00

 - obiad                                                        11:40

 - podwieczorek                                            14:10

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8oo  - 13oo.

Za każdą godzinę zegarową poza godzinami realizacji podstawy programowej rodzic płaci 1zł, tj. 6oo - 8oo oraz 

13oo - 16oo natomiast za dziecko 6-letnie nie jest popierana opłata stała. 

 

               WARIANTY GODZINOWE DO WYBORU

WARIANT

GODZINY

POSIŁKI

6 GODZIN

8.00-14.00

7.00-13.00

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

7 GODZIN

8.00-15.00

7.00-14.00

6.00-13.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

ŚNIADANIE, OBIAD

8 GODZIN

8.00-16.00

7.00-15.00

6.00-14.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIADANIE, OBIAD

9 GODZIN

7.00-16.00

6.00-15.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

10 GODZIN

6.00-16.00

ŚNIAD.,OBIAD,PODWIECZ.

Budynek przy ul. Łęgi 17:

Budynek usytuowany jest  w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.

W budynku funkcjonuje 5 oddziałów mieszczących się w 5 salach dla dzieci wg następujących grup wiekowych:

I oddział   "Kurczaki"  dzieci 3 - letnie :       Hanna Szoltiska, Hanna Szadkowska, Brygida Bagniewska

II oddział  "Pszczoły"  dzieci 4 - letnie:        Barbara Wawrzyniak, Magdalena Oborska

III oddział  "Krasnale"  dzieci 4 - 5 - letnie:  Barbara Pałczyńska, Hanna Szadkowsk)

IV oddział  "Zuchy"  dzieci 5 - 6 - letnie:      Agnieszka Soja, Mariola Szymańska

V oddział   „Smerfy”  dzieci  5 - 6 - letnie:    Wiesława Tórz , Marlena Spychalska

Oddział I i II mieszczą się na parterze, natomiast III, IV i V  na I piętrze. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Ponadto w budynku jest gabinet logopedyczny. Przedszkole posiada ogród, który wyposażony jest w sprzęt do zabaw terenowych dostosowany do wymogów bezpieczeństwa oraz wieku i możliwości dzieci.

Budynek przy ul. Mastalerza 6

Budynek usytuowany jest również w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20.  Mieszczą się w nim 4 sale wyposażone

w zabawki i pomoce dydaktyczne. Na każdym piętrze znajdują się łazienki. Ponadto przedszkole posiada gabinet logopedyczny. Placówka otoczona jest dużym ogrodem, z piękną zielenią, piaskownicami i sprzętem do zabaw.

W budynku funkcjonują 4 oddziały, które mają swoje nazwy:

VI   oddział   "Muchomorki"  dzieci 3 - letnie:     Ewa Wyrwicka,  Lilla Ludwicka,  Iwona Jabłońska

VII  oddział   "Biedronki"  dzieci 4 - 5 - letnie:    Wioletta Cierznikowska,  Agnieszka Reetz

VIII  oddział  "Zające"   dzieci  5 - letnie:           Anna Stankiewicz, Lilla Ludwicka

IX   oddział    "Starszaki"   dzieci 5 - 6 - letnie:   Katarzyna Leppek, Joanna Nasiłowska

 

 Oddział bezpłatny w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20

X   oddział   "Skrzaty"   dzieci 5 - 6 letnie:         Anna Wiśniewska

W konkursie zorganizowanym przez CEE "Zbieramy owoce drzew leśnych" Pola Majka z liczbą 280 kg kasztanów, zajęła III miejsce. Gratulujemy!

 

*********************************************************************************************

W kolejnej edycji zbiórki kasztanów ogłoszonej przez Centrum edukacji ekologicznej nad Torem nasze przedszkole zajęło 1 miejsce wśród przedszkoli grudziądzkich . Zebraliśmy ponad 2400 kg kasztanów.  Z czego 1600 zebrała grupa Zające. 1 miejsce wśród przedszkolaków zajęła Julia Kunke . Zebrała ponad tonę kasztanów .2 miejsce zajęła Pola Majka Z grupy Starszakow . Wyróżnieni zostali Mateusz Pietruszynski ,Oskar Panieczko i Michał Budzyński-grupa Zające. Nagrodzone dzieci zaproszone zostały wspólnie z rodzicami na pieczenie kiełbasek przy ognisku . Wszystkim nagrodzonym i biorącym udział gratulujemy i dziękujemy za udział. 


Dziesięcioro dzieci z grupy "Straszaki" wzięło udział w konkursie plastycznym "Instrumenty muzyczne, czyli .... coś z niczego", organizowanym przez Przedszkole Miejskie "Strzemięcin". Luiza za perkusję realnych rozmiarów otrzymała wyróżnienie.

Ogłoszenia

Warto przeczytać

Dyżur wakacyjny