ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2021r

 

 

  1. „Dbamy o zdrowie jesienią”

zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

- wdrażanie do zjadania owoców i warzyw jako źródła witamin

- utrwalanie nazw warzyw i owoców

- kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych

 

  1. „Jestem małym patriotą”

rozbudzanie uczuć patriotycznych

- budzenie u dzieci dumy z powodu tego, że są Polakami

- rozwijanie zainteresowań historią Polski

- kształtowanie szacunku do bohaterów narodowych

 

  1. „Jak przekazujemy informacje?”

zapoznanie z pracą listonosza

- budzenie szacunku do odpowiedzialnej pracy listonosza

- zachęcanie do sprawiania radości bliskim

- zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

 

  1. „Tydzień kropki”

budowanie pewności siebie i rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania        uczuć własnych i innych ludzi

- rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami

-  rozwijanie logicznego myślenia

Krąg tematyczny:

Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

• Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

• Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

• Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.

• Kształtowanie intuicji matematycznych.

• Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.

• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.

• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

• Rozbudzanie poczucia estetyki.