ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

                KWIECIEŃ 2022r

 

 1. „Zwierzęta domowe”

wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt

- poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci

- doskonalenie techniki przeliczania

- rozwijanie logicznego myślenia

 

 1. „Wielkanoc”

przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodem

Świąt Wielkanocnych

- wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników porządkowych

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

- ćwiczenie spostrzegawczości

 

 1. „Moja miejscowość”

 poznanie ciekawych miejsc swojej miejscowości

- poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych

- doskonalenie umiejętności porównywania wielkości

- rozwijanie wyobraźni muzycznej

 

 1. „Dbamy o ziemię”

kształtowanie postaw proekologicznych

- poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy

- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących

ochrony środowiska

                ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

                MARZEC 2022r

 

 1. „W marcu jak w garncu”

zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia

- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

- rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

- współtworzenie atmosfery zabawy

 

 1. „Dbamy o zdrowie na przedwiośniu”

zachęcanie do spożywania warzyw jako źródeł witamin

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

- kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

- wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych

 

 1. „Nadchodzi wiosna”

zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny

- doskonalenie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Bociany wracają”

 

 1. „W gospodarstwie”

zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie

- utrwalanie nazw figur geometrycznych

- usprawnianie techniki przeliczania elementów

- rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej

 

 1. Zabawy w teatr”

rozbudzanie zainteresowań teatrem

- doskonalenie techniki przeliczania

- wyrabianie poczucia rytmu

-  budzenie wiary we własne możliwości

 

 1. „Tutaj rosły paprocie”

rozwijanie zainteresowań prehistorią

- poznawanie warunków życia dinozaurów

- doskonalenie umiejętności przeliczania

- wyrabianie poczucia rytmu, zachęcanie do wspólnej zabawy

 

 1. „Zima tuż tuż”

zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy

- zwracanie uwagi na piękno zimowego krajobrazu

- zwracanie uwagi na uroki zimy

- wypowiadanie się na określony temat

 

 1. „Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt”

 zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

- poznanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym

- rozwijanie inwencji twórczej

- nabywanie doświadczeń w trakcie obserwowania pracy dorosłych

 

 1. „Boże Narodzenie”

poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- wdrażanie do kultywowania tradycji świątecznych

-  zachęcanie do pomagania innym

-  rozwijanie inwencji twórczej

 

 1. „Witamy Nowy Rok”

kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku

- wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycz. charakterystycznych dla danej pory roku

- dostrzeganie rytmu i stałego następstwa czasu

- zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń z okazji Nowego Roku

 

1. „Bajki i baśnie”
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
- rozwijanie logicznego myślenia
- czerpanie radości z samodzielnie wykonanej pracy
- zachęcanie do wystąpień na forum grupy

2. „Zwierzęta egzotyczne”
poznanie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych
- uświadomienie konieczności przestrzegania zasad
obowiązujących w ZOO
- doskonalenie umiejętności segregowania
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

3. „W lodowej krainie”
zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
- doskonalenie umiejętności tworzenia par
- poznanie zwierząt polarnych

4. „W Kosmosie”
wdrażanie do tolerancji
- rozwijanie inwencji twórczej
- rozwijanie poczucia rytmu
- doskonalenie umiejętności stosowania liczebników
porządkowych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2021r

 

 

 1. „Dbamy o zdrowie jesienią”

zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

- wdrażanie do zjadania owoców i warzyw jako źródła witamin

- utrwalanie nazw warzyw i owoców

- kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych

 

 1. „Jestem małym patriotą”

rozbudzanie uczuć patriotycznych

- budzenie u dzieci dumy z powodu tego, że są Polakami

- rozwijanie zainteresowań historią Polski

- kształtowanie szacunku do bohaterów narodowych

 

 1. „Jak przekazujemy informacje?”

zapoznanie z pracą listonosza

- budzenie szacunku do odpowiedzialnej pracy listonosza

- zachęcanie do sprawiania radości bliskim

- zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

 

 1. „Tydzień kropki”

budowanie pewności siebie i rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania        uczuć własnych i innych ludzi

- rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami

-  rozwijanie logicznego myślenia