ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2023R.

 

1. „Karnawał”

- Rozwijanie zainteresowań karnawałem, tworzenie atmosfery zabawy

- Wzbogacanie słownictwa dziecka w związku z karnawałem

- Rozwijanie zdolności plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie umiejętności poprawnego używania liczebników porządkowych, utrwalenie pojęcia „para”, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

2. „Moja rodzina”

- Rozwijanie logicznego myślenia, próby określenia postaw bohaterów bajek, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi

- Kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania swoich najbliższych członków rodziny

- Doskonalenie umiejętności muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu, próby gry na instrumentach perkusyjnych

 

3. „Dzień babci i dziadka”

- Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, zwrócenie uwagi na zainteresowania członków rodziny

- Kształtowanie okazywania miłości i szacunku bliskim oraz starszym

- Doskonalenie umiejętności położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie: góra – dół, z przodu – z tylu

 

4. „Zabawy na śniegu”

- Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, próby wypowiadania się zdaniami

- Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

- Doskonalenie inwencji twórczej, kształtowanie wrażliwości estetycznej

- Rozwijanie umiejętności społecznych – czerpanie radości ze wspólnych działań

 

 

Jedzie święty Mikołaj,
Białą brodą świeci,
Worek z prezentami
Ma dla grzecznych dzieci.
 
Po śniegu, po białym,
W zwinne renifery
Wspaniałym zaprzęgiem
Pędzi w dwójki cztery.
 
Jedzie święty Mikołaj
Z dalekiej północy,
Od wioski do miasta
Pędzi w środku nocy.