Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
WRZESIEŃ 2023r.

 

  1. Jestem przedszkolakiem

- poznanie sali, łazienki,

- zapoznanie ze znaczkami,

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych,

- oswojenie z nową sytuacją,

- pokonywanie lęku i nieśmiałości.

 

  1. Witaj przedszkole

- integrowanie grupy, poznanie imion kolegów i koleżanek,

- zapoznanie z miejscami zabaw, kącikami tematycznymi,

- wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,

- wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy,

- zapoznanie dzieci z ramowym planem dnia.

 

  1. Razem jest weselej

- integrowanie dzieci wokół wspólnych działań,

- wyrabianie reakcji na muzykę, reagowanie ruchem na rytm i tempa,

- zachęcanie do wyraźnego mówienia,

- utrwalanie nazw kolorów,

- rozwijanie motoryki dużej.

 

  1. Nasze emocje i uczucia

- nabywanie i rozwijanie poczucia empatii, rozróżnianie emocji i uczuć,

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała (rozróżnianie kierunków: góra, dół, przód, tył),

- rozwijanie umiejętności marszu z mocnym tupnięciem jedną nogą,

- kształtowanie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej,

- rozwijanie umiejętności manualnych,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

  1. Powitanie jesieni

- rozbudzenie zainteresowania światem przyrody,

- rozwijanie wrażliwości na kształty, rytmy i kolory,

- rozwijanie szybkości i refleksu,

- odkrywanie uroków jesieni,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru.