ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

 

1. „Jesień w ogrodzie”

-zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie

-utrwalenie nazw warzyw rosnących o ogrodzie

- wdrażanie do zjadania warzyw jako źródła witamin

 

2. „Życie zwierząt w jesiennym lesie”

- poznanie niektórych zwierząt mieszkających w lesie

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- rozwijanie logicznego myślenia

 

3. „Co ptaki robią jesienią?”

- zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- wzbogacenie wiedzy na temat ptaków

- wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko

 

4. „Jesienna pogoda”

- utrwalenie charakterystycznych cech jesienią

- utrwalenie nazw drzew liściastych

- doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na jedną cechę

- uwrażliwienie na odpowiedni ubiór stosowny do pogody

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień 2022

 

 

Jestem w przedszkolu

 

- Zapoznanie dzieci z wyglądem sali

- Rozpoznawanie znaczka w sali, w szatni, w łazience

- Wyrabianie poczucia rytmu

- Zapoznanie z przedszkolem, wdrażanie do przestrzegania zasad w przedszkolu oraz rytmu dnia

 

Jestem grzecznym przedszkolakiem

 

- Utrwalenie zasad korzystania z zabawek

- Zwrócenie uwagi na poprawne nazywanie części ciała

- Doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów do pary

- Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Przedszkolak”

 

Bezpieczna droga do przedszkola

 

- Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu pieszego i kołowego

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania koła i kwadratu

- Rozwijanie wyobraźni muzycznej

 

Jesień w parku i w lesie

 

- Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami jesieni

- Doskonalenie umiejętności formowania kuli

- Ćwiczenia w porównywaniu wielkości

 

Jesień w sadzie

 

- Poznanie wyglądu i nazwy warzyw rosnących w sadzie

- Poznanie sposobów przechowywania owoców w czasie zimy

- Zapoznanie z fabuła filmu „Czym możemy podzielić się z innymi”

- Liczenie w zakresie 1-3

- Zapoznanie z różnymi sposobami wykorzystywania jabłek