Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
PAŹDZIERNIK 2023r.

1. W sadzie i w ogrodzie
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych owoców i warzyw
- odróżnianie owoców od warzyw
- rozróżnianie pojęć: duży, mały, cienki, gruby, długi, krótki
- doskonalenie sprawności manualnej
- osłuchanie z piosenką „Nowinki z warzywniaka witaminki”

2. Złota jesień wokół nas
- poszerzenie wiedzy na temat jeży
- rozwijanie intuicji malarskiej
- utrwalenie znajomości figury geometrycznej – koła
- zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie umiejętności gry na kołatce, marakasach i trójkącie
- zapoznanie dzieci z wyglądem i budową grzybów

3. Dbam o swoje bezpieczeństwo
- zdobywanie wiedzy nt. różnych zagrożeń, łączenie przyczyny ze skutkiem
- nauka zasad ruchu dla pieszych
- rozróżnienie pojęć dużo, mało, tyle samo
- wzbogacenie słownictwa (pojazdy wodne, lądowe, powietrzne)
- poznanie numeru alarmowego 112
- umuzykalnienie dzieci

4. Ważne wynalazki
- poznanie zastosowania urządzeń technicznych w domu i w przedszkolu
- dbanie o prawidłowy układ warg przy artykulacji
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie percepcji słuchowej
- poznawanie dyni za pomocą zmysłów

 

Kurczaki poznawały w minionym tygodniu zasady bezpieczeństwa. Uczyły się przechodzić przez pasy, rozróżniały kolory sygnalizatora a także poznały pojazdy ratunkowe i numer alarmowy 112.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
PAŹDZIERNIK 2023r.

 

  1. W sadzie i w ogrodzie

- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych owoców i warzyw

- odróżnianie owoców od warzyw

- rozróżnianie pojęć: duży, mały, cienki, gruby, długi, krótki

- doskonalenie sprawności manualnej

- osłuchanie z piosenką „Nowinki z warzywniaka witaminki”

 

  1. Złota jesień wokół nas

- poszerzenie wiedzy na temat jeży

- rozwijanie intuicji malarskiej

- utrwalenie znajomości figury geometrycznej – koła

- zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie umiejętności gry na kołatce, marakasach i trójkącie

- zapoznanie dzieci z wyglądem i budową grzybów

 

  1. Dbam o swoje bezpieczeństwo

- zdobywanie wiedzy nt. różnych zagrożeń, łączenie przyczyny ze skutkiem

- nauka zasad ruchu dla pieszych

- rozróżnienie pojęć dużo, mało, tyle samo

- wzbogacenie słownictwa (pojazdy wodne, lądowe, powietrzne)

- poznanie numeru alarmowego 112

- umuzykalnienie dzieci

 

  1. Ważne wynalazki

- poznanie zastosowania urządzeń technicznych w domu i w przedszkolu

- dbanie o prawidłowy układ warg przy artykulacji

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru

- rozwijanie koncentracji uwagi

- rozwijanie percepcji słuchowej

- poznawanie dyni za pomocą zmysłów

Początek roku szkolnego w grupie "Kurczaków" minął na oswajaniu z nową sytuacją, poznawaniu siebie nawzajem, integracji grupy i wspólnych zabawach.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
WRZESIEŃ 2023r.

 

  1. Jestem przedszkolakiem

- poznanie sali, łazienki,

- zapoznanie ze znaczkami,

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych,

- oswojenie z nową sytuacją,

- pokonywanie lęku i nieśmiałości.

 

  1. Witaj przedszkole

- integrowanie grupy, poznanie imion kolegów i koleżanek,

- zapoznanie z miejscami zabaw, kącikami tematycznymi,

- wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,

- wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy,

- zapoznanie dzieci z ramowym planem dnia.

 

  1. Razem jest weselej

- integrowanie dzieci wokół wspólnych działań,

- wyrabianie reakcji na muzykę, reagowanie ruchem na rytm i tempa,

- zachęcanie do wyraźnego mówienia,

- utrwalanie nazw kolorów,

- rozwijanie motoryki dużej.

 

  1. Nasze emocje i uczucia

- nabywanie i rozwijanie poczucia empatii, rozróżnianie emocji i uczuć,

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała (rozróżnianie kierunków: góra, dół, przód, tył),

- rozwijanie umiejętności marszu z mocnym tupnięciem jedną nogą,

- kształtowanie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej,

- rozwijanie umiejętności manualnych,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

  1. Powitanie jesieni

- rozbudzenie zainteresowania światem przyrody,

- rozwijanie wrażliwości na kształty, rytmy i kolory,

- rozwijanie szybkości i refleksu,

- odkrywanie uroków jesieni,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru.