Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze czerwiec 2021r.

 

  1. Niby tacy sami, a jednak inni

- Słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące treści

- Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych

- Rozpoznawanie dzieci z różnych stron świata

- Kształtowanie postawy tolerancji

 

  1. Wakacyjne podróże

- Dokonywanie porównania różnych miejsc wypoczynku, wskazywanie podobieństw i różnic

- Określanie zasad bezpieczeństwa zachowania się w różnych miejscach

- Doskonalenie sprawności motorycznej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5

 

III. Pożegnania nadszedł czas

- Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów

- Podejmowanie próby oceny i wyciągania wniosków

- Kształtowanie zdolności plastycznych

 

  1. Projekt Las

- Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej- zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych i iglastych

- Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku

- Dokonywanie pomiaru długości przy pomocy dowolnej miary

- Układanie płaskich i przestrzennych kompozycji z materiałów przyrodniczych

Zajęcia z języka angielskiego

W czerwcu będą realizowane następujące tematy

 Musical instruments: piano, guitar, drum

 Sports: volleyball, basketball, football

 Holidays: sea, lake, mountains

Delicious Ice-Cream

 It’s hot today

 (dzieci ocierają pot z czoła)

 so let’s dream

 (podpierają głowę na łokciach i robią rozmarzoną minę)

about ice cream.

 With chocolate,

 (palcami posypują czekoladową posypką po niewidzialnych lodach)

 strawberries

 (łączą dłonie w kształt miseczki)

 and cherries.

 (z połączenia palca wskazującego i kciuka tworzą obiema dłońmi kształt wiśni)

 Now listen to your tummy:

 (przykładają dłoń do ucha i nachylają ją w stronę brzucha)

 Mmm….yummy!

(głaszczą się po brzuchu)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 

Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

 British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London

St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun

 School supplies: pen, crayon, pencil

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

  każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy 

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

 trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

 Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

 posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 

Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=uEHCyoJQ_Ew

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze maj 2021r.

 

  1. Moja Ojczyzna

- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

- Kształtowanie polskiej tożsamości

- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw  1. Moja miejscowość, mój region

- Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą

- Poznanie zabytków i osobliwości Grudziądza

- Rozwijanie intuicji geometrycznej

- Doskonalenie motoryki małej

 

 

III. Łąka w maju

- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów, kodowanie wyniku

- Rozwijanie wyobraźni artystycznej

- Wypowiadanie się na zadany temat w sposób logiczny, uzasadnianie swojego zdania

 

 

  1. Święto rodziców

- Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

- Określanie cech wielkościowych

- Uczestniczenie w zabawach ruchowych

- Rozwijanie sprawności manualnej
- Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie