Zajęcia z języka angielskiego

 W grudniu będą realizowane następujące tematy:

Toys: doll, teddy bear, train

Christmas: Santa, snowman, present, elf

 

Zabawa z rymowanką

 Rub your hands,

 (Dzieci pocierają dłońmi o siebie)

 Stamp your feet,

 (Tupią nogami)

 Shake your body

 (Poruszają całym ciałem)

 Just like me

 (Pokazują kciukami na siebie)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 My teddy Bear https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8&list=PL5JfjTv3Ensl8sGZMk-SGQ6zc0XhILer-

 Reindeer Pokey  https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s

 Peekaboo Christmas  https://www.youtube.com/watch?v=S0pUkqCdSH4

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grudzień 2020r.

  1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

- Zapoznanie z życiem dinozaurów

- Liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym i porządkowym

- Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

- Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej

 

  1. Idzie zima ze śniegiem.

- Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- Poznanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

 

III. Idą Święta.

- Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- Rozwijanie kreatywności poprzez samodzielne wyszukiwanie zakończenia historyjki

- Rozwijanie intuicji geometrycznych

- Rozpoznawanie i nazywanie kolorów

 

  1. Projekt książka.

- Rozwijanie wiedzy dotyczącej książek

- Słuchanie czytanego tekstu literackiego 

- Zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób

- Rozwijanie umiejętności opowiadania i twórczego myślenia

Zajęcia z języka angielskiego

 W Listopadzie będą realizowane następujące tematy:

 My family: mum, dad, baby

 My home: kitchen, bedroom, bathroom

Domestic pets: dog, cat, fish

 Teddy Bear Day

 

 Zabawa z rymowanką

 Jumping up and falling down,

 Falling down, falling down

 (dzieci skaczą i opadają na podłogę)

 Jumping up and falling down

 (skaczą i opadają na podłogę)

 It is fun

 (wystawiają uniesiony kciuk)

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze
listopad 2020

  1. Moja rodzina.

- Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

- Rozwijanie empatii wobec członków rodziny

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- Kształtowanie pojęcia para, dobieranie obrazków

  1. Mój dom.

- Poznanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu  

- Rozwijanie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

- Rozwijanie mowy i myślenia
- Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

III. Moje prawa i obowiązki.

- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków

- Rozszerzanie doświadczeń sensorycznych

- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

 

  1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

- Wdrażanie do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

- Propagowanie zdrowego żywienia

- Rozwijanie umiejętności szeregowania, porównywania liczebności zbiorów  

- Rozwijanie zdolności manualnych