Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze maj 2022

 

 "Jestem Polakiem i europejczykiem"

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Polskiego

- Ćwiczenia w określaniu ilości „na oko”

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niektórych państw Unii Europejskiej

- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

 

 

"Na majowej łące"

 

- Utrwalenie nazw mieszkańców łąki

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- Utrwalenie pojęcia „para”

- Utrwalenie nazw kwiatów

- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

 

"Gdzie pracują rodzice?"

 

- Poznanie nazw niektórych zawodów

- Rozwijanie inwencji twórczej

- Doskonalenie umiejętności liczenia

- Ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

 

 

"Kocham mamę i tatę"

 

- Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną

- Ćwiczenia w poprawnym używaniu sformułowań: starszy, młodszy

- Ćwiczenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

- Zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym

- Dostrzeganie roli mamy w codzienny życiu

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2022

 

 "Zabawy w teatr"

 

- Ćwiczenie pamięci

- Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych

- Zapoznanie z fabułą filmu "Treflik królem"

- Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się liczebnikami głównymi, porządkowymi

- Doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki

- Poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy : pacynka, marionetka, kukiełka

 

"Wielkanoc"

 

- Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie umiejętności liczenia elementów

- Zapoznanie z fabułą filmu "Jajko"

- Dzielenie się wiedzą na temat ozdabiania jajek

 

"Dbamy o ziemię"

 

- Rozwijanie odpowiedzialności o stan środowiska przyrodniczego

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości smogu

- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań matematycznych

- Zapoznanie z zasadami dbania o środowisko przyrodnicze

- Uświadomienie dzieciom konieczności oszczędzania wody

 

"Moja miejscowość"

 

- Zwrócenie uwagi na różnice występujące w budownictwie w mieście i na wsi

- Utrwalenie kształtu figur geometrycznych

- Określanie wysokości bez przyborów pomiarowych (wysoki, niski)

- Uwrażliwianie na piękno muzyki ludowej

- Zachęcenie do wielozdaniowych wypowiedzi na forum grupy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze luty 2022

 

 

Zwierzęta egzotyczne

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat afrykańskiej sawanny

- Rozwijanie inwencji twórczej

- Wyrabianie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wielkości

- Rozwijanie poczucia rytmu

- Poznanie wybranych zwierząt mieszkających w ZOO

 

Każdy lubi karnawał

 

- Wzbogacenie słownika dzieci w określenia związane z karnawałem

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni

- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

 

W kosmosie

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego

- Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy

- Utrwalenie nazw figur geometrycznych

- Poznanie różnych sposobów tworzenia muzyki

 

Bajki i baśnie

 

- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

- Podkreślenie roli przyjaźni w życiu człowieka

- Wzbogacenie wiedzy na temat osób biorących udział w tworzeniu filmu

- Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi

- Przełamywanie nieśmiałości przed występami publicznymi

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze marzec 2022

 

W marcu jak w garncu

 

- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody

- Poszerzanie doświadczeń plastycznych

- Usprawnianie techniki liczenia

- Wyrabianie umiejętności płynnego poruszania się

 

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu

 

- Promowanie zdrowego stylu życia

- Kształtowanie wrażliwości dotykowej

- Wyrabianie świadomości, że należy spożywać zdrowe pokarmy

- Wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania i nazywania warzyw

- Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego przygotowywania potraw

- Zapoznanie ze sposobem sadzenia cebuli

 

Nadchodzi wiosna

 

- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat charakterystycznych cech wiosny

- Zapoznanie z nową techniką plastyczną – origami

- Doskonalenie umiejętności odwzorowywania układu rytmicznego

- Doskonalenie pamięci muzycznej

- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat życia bocianów

 

 W gospodarstwie

 

- Utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- Doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami

- Utrwalenie nazw kolorów i kwiatów

- Zapoznanie ze zwierzętami domowymi i ich dziećmi

- Wzbogacanie wiedzy na temat krów

 

Zabawy w teatr

 

- Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych

- Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

- Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się liczebnikami głównymi

- Doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki

- Poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy: pacynka, marionetka, kukiełka

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze styczeń 2022

 

 

Zwierzęta zimą

 

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt

- Poznanie nazw wybranych ptaków zimujących u nas

- Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 

Zabawy na śniegu

 

- Poznanie zabaw zimowych

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur

- Poznanie różnych sprzętów zimowych

- Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

 

Kocham babcię i dziadka

 

- Zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności przed grupą

- Rozwijanie inwencji twórczej

- Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności

- Utrwalenie nazw kolorów

- Wyrabianie płynności ruchów podczas zabaw przy muzyce

 

W lodowej krainie

 

- Rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach

- Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

- Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu

- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

- Poznanie zwierząt polarnych

- Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby