ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2022r

 

 

  1. DRZEWA JESIENIĄ

- poznawanie przyrody

- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,

- zapoznanie z liczebnikiem głównym 5.

 

  1. GRZYBY

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych,

- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia poprzez odtwarzanie,

- przeliczanie w zakresie 1-5,

- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,

- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń nauczyciela.

 

  1. ZWIERZĘTA W LESIE

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- wdrażanie do wspólnego śpiewania,

- nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

 

  1. JESIENNA POGODA

- rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji,

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk,

- dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów,

- tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości itp.,

- wzbogacanie plastycznych doświadczeń.


ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2022r

 

1. „Ja i moi koledzy w przedszkolu

integrowanie grupy, poznanie imion kolegów i koleżanek

- zapoznanie z miejscami zabaw, kącikami tematycznymi

- wdrażanie do przestrzegania określonych zasad

- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała

- wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy

 

2. „Nasze przedszkole

nabywanie i rozwijanie poczucia empatii, rozróżnianie emocji i uczuć

- integrowanie dzieci wokół wspólnych działań

- wyrabianie reakcji na muzykę, reagowanie ruchem na rytm i tempa

- zachęcanie do wyraźnego mówienia

- utrwalanie nazw kolorów, próby tworzenia i nazywania barw pochodnych

 

3. „Na ulicy

zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy, obserwacja

ruchu ulicznego i działania świateł

- zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu

- zapoznanie z numerami alarmowymi

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

- utrwalanie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa

 

4. „Dary sadu

rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

- poszerzanie słownika o pojęcia: sad, drzewa owocowe, śliwa, jabłoń, grusza, jesień

- kształtowanie umiejętności liczenia

- porównywanie liczebności zbiorów

- poznawanie i przyswajanie zasad zdrowego żywienia

 

5. „ Dary ogrodu

kształcenie umiejętności wypowiedzi w oparciu o ilustracje, rozwijanie wrażliwości

na piękno i różnorodność warzyw

- nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

- zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i zapoznanie z właściwościami warzyw

np. barwienie

- wdrażanie do szanowania wytworów własnych i rówieśników

- zachęcanie do dokonywania samodzielnych wyborów