Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021r.

 

  1. Jesień w ogrodzie:

- poznanie i utrwalenie nazw wybranych warzyw,

- dostrzeganie cennych wartości warzyw,

- wdrażanie do codziennego spożywania warzyw,

- kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, niezależności,

- zachęcanie do wystąpień publicznych.

 

  1. Jesień w lesie:

- zapoznanie z cechami jesiennego lasu,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- wzbogacenie wiedzy na temat dzięcioła,

- wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.

 

  1. Życie zwierząt w jesiennym lesie:

- zapoznanie z jesienno- zimowymi zwyczajami niektórych zwierząt leśnych,

- zapoznanie z piosenką „Kolorowa jesień krasnala”,

- usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej,

- doskonalenie techniki przeliczania,

- poznanie gatunków zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki.

 

  1. Przygotowania ludzi do zimy:

- zapoznanie ze sposobami przygotowywania przetworów na zimę,

- kształtowanie właściwej postawy ciała,

- kształcenie koordynacji ruchów rak i nóg,

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Kiszona kapusta”,

- poznanie sposobu kiszenia kapusty,

- wdrażanie do prawidłowego przeliczania liczebnikami porządkowymi,

- dodawanie elementów,

- poznanie budowy dyni i jej wartości odżywczych.