Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik 2022

 

W ogrodzie warzywnym

- Poznanie wyglądu i nazw warzyw rosnących w sadzie, części roślin: nadziemne i podziemne

- Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w ogrodzie przez ogrodnika w różnych porach roku

- Zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki „Urodziny Marchewki”

- Zapoznanie z nową techniką – stemplowanie

 

Jesień w parku

- Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest park w jesiennej szacie

- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu

- Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie do 6

- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku (przed siebie, za siebie, w bok)

 

Jesień w lesie

- Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych

- Próba określenia głównej myśli utworu

- Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie do 5

- Utrwalenie wiadomości dotyczących budowy i wyglądu grzybów

 

Przygotowania ludzi do zimy

- Zapoznanie dzieci ze sposobem kwaszenia kapusty

- Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami zapasów i przetworów jakie ludzie gromadzą na zimę

- „Kiszenie kapusty” – słuchanie piosenki

- Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami

 

Na Dzień Chłopaka dla wszystkich przedszkolaków,
najfajniejszych na świecie chłopaków,
szczere i serdeczne, prawdziwe życzenia:
niech Wam się spełniają wszystkie marzenia!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień 2022

 

 

Poznajemy się nawzajem

 

- Zapoznanie dzieci z wyglądem sali

- Rozpoznawanie znaczka w sali, w szatni, w łazience

- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, określanie i nazywanie emocji

- Poznawanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych (palce)

- Zapoznanie dzieci ze znaczeniem słów: norma, zasada oraz rolą Misia Normana, jaką pełni w grupie.

 

Nasze przedszkole

 

- Integrowanie dzieci z poszczególnych grup, tworzenie przyjaznej atmosfery

- Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy – Kodeksu przedszkolaka

- Określanie położenia przedmiotów (na, pod, za, nad, przed)

- Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków

- Zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz jej znaczeniem w razie zagrożenia.

 

Ruch drogowy

 

- Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu pieszego i kołowego

- Zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się narzędziem malarskim (pędzlem)

- Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Jawor, jawor”

- Odróżnianie różnego rodzaju znaków drogowych : ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych

- Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej, łatwego poruszania się i wymijania przeszkód.

 

Jesień daje nam owoce

 

- Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami jesieni

- Określanie znaczenia słów : ananas, sad, leszczyna

- Tworzenie zbiorów różnolicznych i przeliczenie ich elementów

- Wdrażanie do zachowania ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych – zapoznanie z sokowirówką

- Rozpoznawanie wybranych owoców za pomocą smaku, wzroku i słuchu.

 

W ogrodzie warzywnym

 

- Poznanie wyglądu i nazwy warzyw rosnących w sadzie

- Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w ogrodzie

- Zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki „Urodziny Marchewki”

- Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami.