ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2023r

 

  1. Przygotowanie ludzi do zimy:

- poznanie niektórych sposobów przygotowania przetworów z owoców i warzyw,

- ukazanie wartości odżywczych surówek,

- wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie skoczności i koordynacji ruchów,

- zapoznanie z wybranymi potrawami z ziemniaków.

 

  1. Jesienna szaruga:

- zapoznanie z symbolami pogody,

- ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni,

- uświadamianie konieczności ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych,

- doskonalenie umiejętności wycinania,

- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

 

  1. Jestem małym patriotą:

- zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego,

- wyrabianie zamiłowania do swojego miejsca zamieszkania,

- poznanie stolicy Polski,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- wdrażanie do poprawnego używania określeń: większy, mniejszy, wyższy, niższy,

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 

  1. Jak przekazujemy informację:

- zachęcanie do pisania listów do bliskich i znajomych,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- zapoznanie ze sposobem przekazywania informacji dawniej i dziś,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych.

 

  1. Mój przyjaciel Miś:

- zapoznanie z techniką malowania widelcem,

- zapoznanie z historią pluszowego misia,

- doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu,

- zachęcanie do słuchania muzyki poważnej,

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niedźwiedzi.

 

 

 

 

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2023r.

 

1. Jesień w sadzie

- wskazywanie charakterystycznych cech jesieni,

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,

- ćwiczenie motoryki dużej,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych podczas

wizyty w sklepie,

- zakupienie owoców pochodzących z polskich sadów,

- utrwalanie pojęć: duży- mały,

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

- utrwalanie nazw owoców,

- zwracanie uwagi na wartości odżywcze owoców.

 

2. „Jesień w ogrodzie

- utrwalanie nazw wybranych warzyw,

- wdrażanie do codziennego spożywania warzyw,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- wyrabianie poczucia rytmu, zręczności i zwinności,

- ćwiczenia w określaniu wielkości (małe- duże).

 

3. „Jesień w lesie

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

- poznanie wyglądu jesiennego lasu,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- wzbogacanie wiedzy na temat dzięcioła,

- słucha nagrań odgłosów różnych zwierząt,

- wyrabianie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał nauczyciela,

- wzbogacanie wiedzy na temat drzew rosnących w lesie,

- ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew iglastych i liściastych.

 

4. „Życie zwierząt w jesiennym lesie

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt,

- poznanie zimowych zwyczajów niektórych zwierząt leśnych,

- wzbogacanie wiedzy na temat życia leśnych zwierząt,

- pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,

- wyrabianie samodzielności i inicjatywy, koleżeńskości oraz umiejętności

współdziałania w zespole.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2023r

 

 

  1. Jestem w przedszkolu:

- ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji,

- kształtowanie schematu własnego ciała,

- wdrażanie do przestrzegania zasad przyjętych w grupie,

- nauka przeskoku obunóż przez przeszkodę.

 

  1. Jestem grzecznym przedszkolakiem:

- rozwijanie inwencji twórczej,

- wyrabianie poczucia rytmu,

- doskonalenie techniki przeliczania,

- doskonalenie stania jednonóż.

 

  1. Droga do przedszkola:

- utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- doskonalenie percepcji słuchowej,

- doskonalenie klasyfikowania wg. Danej cechy,

- utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

 

  1. Jesień w parku:

- ukazanie piękna jesiennego krajobrazu,

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni.

- utrwalenie znajomości wybranych drzew liściastych i iglastych,

- utrwalenie nazw dni tygodnia.