ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MAJ 2024r.

 

 

  1. Dbamy o ziemię:

- rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

- doskonalenie umiejętności segregowania według jednej cechy,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- zapoznanie ze sposobem wykonania papieru czerpanego,

- wzbogacenie wiedzy na temat mieszkańców jeziora.

 

  1. Na majowej łące:

- zapoznanie z wybranymi mieszkańcami łąki,

- uwrażliwienie na piękno przyrody,

- wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół,

- doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,

- rozwijanie logicznego myślenia.

 

  1. Kocham mamę i tatę:

- rozwijanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu rodziny,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych i kolorów,

- zachęcanie do słuchania utworów muzyki poważnej,

- umiejętność dzielenia na sylaby i przeliczania,

- umiejętność radzenia sobie z tremą podczas występu.

 

  1. Gdzie pracują rodzice?

- wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- umiejętność odróżnienia zwierząt, które żyją na wsi,

- utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych,

- kształtowanie poszanowania zawodów naszych rodziców.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2024

 

 

 

Wielkanoc

- Zapoznanie dzieci z treścią wiersza „Wielkanoc” Doroty Kossakowskiej

- Poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta Wielkanocne

- „Taniec kurcząt w skorupkach” – zapoznanie dzieci z utworem muzyki poważnej

- Poznanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych

- Zapoznanie z symboliką Świąt Wielkanocnych, z różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i dziś

 

W wiejskiej zagrodzie

- Zapoznanie dzieci ze zwierzętami hodowlanymi w gospodarstwie wiejskim

- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, postaci zwierząt występujących kolejno po sobie

- Kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym

- „Farma dziadka Władka” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie piosenki „Dziadek Władek”

- Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną – origami

- Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania rodzin zwierząt gospodarskich, np. kogut-kura-kurczątko

 

Ziemię mamy tylko jedną

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

- Zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie

- „Śmieci” – nauka piosenki

- Poznanie kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników do segregacji odpadów

- Zapoznanie dzieci z techniką kolażu, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w środowisku wodnym

 

Książka moim przyjacielem

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, pracą drukarza i introligatora

- Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem zakładki do książki

- „Jestem książką” – nauka piosenki

- Zapoznanie dzieci z elementami, które powinna zawierać strona tytułowa książki (tytuł, autor, strona)

- „Trzy świnki” – opowiadanie nauczyciela – rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze luty 2024

 

 

 

Eskimosi i ich dom

- Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy

- Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi Eskimosów, ich życia

- „Pingwin” – zapoznanie z tekstem słownym i melodią piosenki

- Doskonalenie umiejętności przeliczania , rozdzielania przedmiotów, stosują się do umowy „dla każdego po tyle samo”

- Zapoznanie dzieci z wyglądem domu Eskimosów, materiałem z jakiego został wykonany

 

Zwierzęta egzotyczne

- Zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: safari, sawanna

- Zapoznanie z etapami rozwoju żółwia i krokodyla, wskazanie podobieństw i różnic

- „Dżungla” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki

- Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier

- Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata

 

Zwierzęta hodowlane w domu

- Zapoznanie dzieci z pracą weterynarza oraz podstawowych sprzętem wykorzystywanym w jego pracy

- Utrwalenie wyglądu i budowy zwierząt domowych

- Zapoznanie z pojęciem „duet”

- Zapoznanie z przygodami Kotka Filusia

- Zapoznanie z wyposażeniem akwarium

- Poznanie wybranych zwierząt domowych - pies

 

W kosmosie

- Zapoznanie z pojęciem Układ Słoneczny

- Poznanie nazw planet i ich miejsca w Układzie Słonecznym

- Zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika

- Uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”

- Kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych materiałów, inwencji twórczej.

ZAMIERZENIA
DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
MARZEC 2024r.

1. W marcu jak w garncu:
- zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu,
- zapoznanie z kolejnymi miesiącami roku i symbolami pogody,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- zapoznanie z różnymi rodzajami wiatru,
- zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody,

2. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu:
- wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia związane ze zdrowiem,
- zachęcanie do spożywania owoców i warzyw,
- poznanie zawodu stomatologa,
- rozwijanie pamięci mechanicznej w toku uczenia się wiersza na pamięć,
- wyrabianie zdrowych nawyków.

3. Doznawanie uczuć jest ważne:
- wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia związane z emocjami,
- doskonalenie umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami,
- próba pokazania gestem, mimiką, ruchem wybranej emocji.

4. Nadchodzi wiosna:
- ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody,
- poznanie wspólnych cech jakościowych przedmiotów, według których zostały połączone w grupy,
- umiejętność powtórzenia wysłuchanego rytmu,
- wzbogacenie ekspresji malarskiej dzieci,
- zapoznanie z tradycjami i zwyczajami powitania wiosny.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2024r

 

  1. Witamy Nowy Rok:

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych zegarów,

- utrwalanie nazw pór roku,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

- umiejętność składania życzeń urodzinowych,

- dostrzeganie zmian w procesie topnienia śniegu.

 

  1. Każdy lubi karnawał:

- rozwijanie inwencji twórczej,

- wdrażanie do dokładnego wykonania pracy,

- doskonalenie orientacji przestrzennej,

- kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,

- ćwiczenia w segregowaniu elementów według określonej cechy.

 

  1. Zwierzęta zimą:

- uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,

- utrwalenie nazw dni tygodnia,

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i leśnych zwierząt,

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat leśnych zwierząt,

- umiejętność dostrzegania i kontynuowania rytmu.

 

  1. Kocham Babcię i Dziadka:

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- ćwiczenia w rozpoznawaniu dźwięków wysokich i niskich,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych,

- usprawnienie techniki liczenia,

- wdrażanie do okazywania miłości i szacunku wobec Babci i Dziadka.

 

  1. Zabawy na śniegu:

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat śniegu,

- doskonalenie umiejętności korzystania z szablonów,

- doskonalenie techniki przeliczania,

- ćwiczenia w porównywaniu wielkości,

- utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.