Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze czerwiec 2023

 

 

 

Co piszczy w trawie

- Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące

- Zachęcanie do podejmowania prób wnikliwej obserwacji

- Zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie

- Zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej E. Griega i P. Czajkowskiego

- Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania rozszczepienia światła

- Wzbogacenie słownictwa dziecka związanego z życiem i działalnością pszczół

 

Czym podróżujemy

- Zapoznanie dzieci ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego

- Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z pracami plastycznymi

- Określanie położenia przedmiotów : na, pod, za, obok

- Przeliczanie w zakresie 1-10 (i więcej)

-„Opowiadanie Tomka” – aktywne słuchanie opowiadania i poszukiwanie innego zakończenia

 

Niech żyją wakacje

- Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego podczas wakacji

- „Chuchuua” – zabawa muzyczna – kształtowanie świadomości ciała

- Zapoznanie dzieci z mieszkańcami mórz i oceanów oraz właściwościami magnesu

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

- Kształcenie predyspozycji muzycznych : słuchu i poczucia rytmu

 

Witamy lato

- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku

- Zapoznanie z owocami, które pojawiają się latem

- „Plażowe zabawy” – improwizacje ruchowo – taneczne do utworu „Cztery pory roku – Lato” Antonio Vivaldiego

- Rozwijanie myślenia matematycznego

- Zachęcanie do recyklingu i twórczej aktywności

- „Muzyka na lato” – zabawy przy muzyce

 

25 maja grupa "Krasnale" świętowała wspólnie ze swoimi najbliższymi Dzień Rodziny. Dzieci wcieliły się podczas przedstawienia w role mam i tatusiów, nie zabrakło także dzieci, bo "Tam gdzie jest miłość, jak sami wiedzie - dzidziuś pojawia się na świecie" (cytat z przedstawienia). Było dużo śmiechu, tańców, a także łez wzruszenia ze strony rodziców. Dzieci spisały się na medal! 

16 maja "Krasnale" wybrały się do OSP przy KM PSP w Grudziądzu. Dzieci miały możliwość zapoznania z zawodem strażaka, a także ze sprzętem wykorzystywanym podczas akcji. Celem spotkania było także kształtowanie szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody. W podziękowaniu za ciekawe zajęcia "Krasnale" przygotowały dla strażaków laurki oraz dyplom "Przyjaciela dzieci". Było super! 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze maj 2023

 

 

 

Gdzie mieszkam?

- Zapoznanie dzieci nazwą i wyglądem różnych domów: blok, wieżowiec, domy szeregowe, domy jednorodzinne

- Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami

- Zapoznanie dzieci z podstawowym krokiem poloneza

- Poznanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

- Zapoznanie z herbem/ciekawostkami miasta Grudziądz

 

Polska moja Ojczyzna

- Zapoznanie dzieci ze słowem „Ojczyzna oraz barwy ojczyste”

- Zapoznanie z historią powstania państwa polskiego

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, barwami ojczystymi

- „Kto ty jesteś?” - słuchanie piosenki

- Utrwalenie nazw krajów sąsiadujących z Polską

 

Dzielni strażacy

- Zapoznanie dzieci z zawodem i pracą strażaka oraz jego mundurem i wyposażeniem

- Utrwalenie znajomości numerów alarmowych, tj. 998, 112

- „Orkiestra strażacka” – gra na instrumentach perkusyjnych

- Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy, drogi ewakuacyjnej oraz jej przeznaczeniem

 

Moja rodzina

- Zapoznanie dzieci z pojęciem „rodzina” oraz nazywanie i określanie jej członków

- „Kocham Cię Tato” - nauka piosenki

- Rozpoznawanie i nazywanie roślin i owadów zamieszkujących łąki

- Wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe pojęcia – portret i autoportret

- Poznanie różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego z rodziną

 

Dzień Dziecka

- „Jestem dzieckiem” – nauka wiersza Doroty Kossakowskiej

- Próba określania i nazywania emocji, tj. radość, złość, smutek i zdziwienie

- Zwrócenie uwagi na to jakimi cechami powinien odznaczać się dobry kolega- przyjaciel

- Zapoznanie ze strojami i domami dzieci z różnych stron świata

- Rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne, różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycje)

W dniu dzisiejszym "Krasnale" wybrały się na wycieczkę do sklepu "U ogrodnika" na warsztaty z sadzenia roślin. Dzieci miały okazję własnoręcznie posadzić bratka oraz cebulki dymki :) Podczas spaceru po sklepie, poznały wiele gatunków roślin.. To była ciekawa lekcja przyrody! Dziękujemy właścicielom oraz pracownikom sklepu za możliwość uczestniczenia w warsztatach :)