Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze maj 2022r.

 

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem

- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

- Kształtowanie polskiej tożsamości

- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw

- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

 

 1. Łąka w maju

- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów, kodowanie wyniku

- Rozwijanie wyobraźni artystycznej

- Wypowiadanie się na zadany temat w sposób logiczny, uzasadnianie swojego zdania

 

III. Gdzie pracują rodzice

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych zawodów

- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów, kodowanie wyniku

- Rozwijanie wyobraźni artystycznej

- Wypowiadanie się na zadany temat w sposób logiczny, uzasadnianie swojego zdania

- Rozwijanie intuicji geometrycznej

- Doskonalenie motoryki małej

 

 1. Kocham mamę i tatę

- Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

- Określanie cech wielkościowych

- Uczestniczenie w zabawach ruchowych

- Rozwijanie sprawności manualnej
- Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
KWIECIEŃ 2022 r.

 1. „Wielkanoc”

- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Wielkanoc”,

- wyrabianie skoczności i wytrwałości,

- utrwalenie liczebników porządkowych i nazw figur geometrycznych,

- przeprowadzanie doświadczeń z jajkami,

- rozwijanie inwencji twórczej.

 1. „Zwierzęta domowe”

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat ptaków hodowanych w domu,

- wyrabianie zwinności i orientacji przestrzennej,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

- rozwijane kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania i odwzorowywania liczebności,

- kształtowanie postawy ekologicznej,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

 1. „Dbamy o ziemię”

- doskonalenie umiejętności przeliczania i segregowania według jednej cechy,

- doskonalenie umiejętności zapamiętywania,

- rozwijanie zainteresowań tworzeniem muzyki poprzez grę na instrumentach perkusyjnych,

- wzbogacanie wiedzy na temat mieszkańców jeziora,

- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody,

- współpracowanie z innymi dziećmi.

 1. „Moja miejscowość”

- rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- poznanie i utrwalanie nazw i funkcji pomieszczeń znajdujących się w domu,

- ćwiczenia w porównywaniu wielkości,

- rozwijanie zainteresowań historią miejsca, w którym mieszkamy,

- zapoznanie z wyglądem herbu Grudziądza.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze styczeń 2022r.

 

 1. Zwierzęta zimą.

- Rozpoznawanie ptaków i dokarmianie ich

- Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą

- Rozwijanie intuicji geometrycznej

- Rozwijanie sprawności manualnej ręki

 2. Kocham Babcię i Dziadka.

- Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych

- Określanie liczebności elementów zbioru
- Rozwijanie  umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności kształtowania radości z przygotowania prezentu dla innych

 3.  Zabawy na śniegu.

- Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- Poznanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

4. Każdy lubi karnawał.

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat karnawału

- Przedstawianie muzyki ruchem z wykorzystaniem apaszek

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania położenia przedmiotów w przestrzeni

- Podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze marzec 2022r.

 1. W marcu jak w garncu

- Określanie cech pogody w okresie przedwiośnia

- Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych

- Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w zakresie 5

- Kształtowanie sprawności fizycznej

 

 1. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowych produktów żywnościowych

- Zachęcanie do uprawiania sportów

- Rozwijanie umiejętności słuchania utworów muzycznych

- Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

 

III. Nadchodzi wiosna

- Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych kwiatów chronionych

- Uwrażliwienie na piękno wiosennego krajobrazu

- Usprawnienie techniki liczenia

- Zapoznanie z etapami wzrostu roslin

 

 1. W gospodarstwie

- Wzbogacanie wiedzy na temat korzyści człowieka z hodowli zwierząt

- Zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej

- Rozwijanie zdolności manualnych

- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw

 

 1. Zabawy w Teatr.

- Zapoznanie z pojęciami związanymi z teatrem

- Kształtowanie zamiłowania do sztuki i sceny

- Przedstawianie muzyki ruchem z wykorzystaniem apaszek

- Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
GRUDZIEŃ 2021r.

 1. Czekamy na Mikołaja:

- zapoznanie z historią świętego Mikołaja biskupa,

- zachęcanie do pomagania potrzebującym,

- doskonalenie rzutu do celu,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni,

- poszerzanie kompetencji grafomotorycznych i plastycznych,

- usprawnianie techniki wycinania i klejenia.

 

 1. Boże Narodzenie:

- przypomnienie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,

- wyrabianie zręczności i zwinności,

- zapoznanie z piosenką „Boże Narodzenie”,

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek,

- kształtowanie umiejętności układania rytmu,

- doskonalenie zmysłów: węchu i dotyku.

 

 1. Witamy Nowy Rok:

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych zegarów,

- zapoznanie z piosenką „U zegarmistrza”,

- zapoznanie z wyglądem drzew w różnych porach roku,

- utrwalenie nazw dni tygodnia wg kolejności,

- poznanie nazw miesięcy,

- kształcenie koordynacji ruchów rak i nóg.

 

 1. Zima tuż, tuż:

- ćwiczenia w porównywaniu wielkości,

- dodawanie elementów,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- zapoznanie z nową techniką plastyczną - rysowanie świecą,

- wyrabianie skoczności i wytrwałości,

- układanie historyjki obrazkowej na podstawie opowiadania.