Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Maj

 

Jestem Europejczykiem:

 • Zapoznanie dzieci z nazwami krajów sąsiadujących z Polską
 • Zapoznanie dzieci z nazwami krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, flagą, hymnem i walutą Unii Europejskiej
 • Kształtowanie szacunku do własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej
 • Zachęcanie do zgodnej, wspólnej zabawy, używania zwrotów grzecznościowych
 • Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z drabinek i zjeżdżalni w ogrodzie przedszkolnym

Na majowej łące:

 • Rozpoznawanie i nazywanie roślin oraz zwierząt żyjących na łące, wdrażanie do zachowania ostrożności stosunku do owadów
 • Zapoznanie z cyklem rozwoju motyla
 • Zapoznanie z liczbą „10” i zapisem graficznym
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, utrwalenie liczebników porządkowych, uświadomienie dzieciom na czym polega symetria

Zawody:

 • Wprowadzenie litery „z, Z”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „zamek”
 • Utrwalenie nazw i specyfiki różnych zawodów, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na cechy ilościowe i jakościowe
 • Aktywizowanie wyobraźni ruchowej podczas przedstawiania określonych czynności za pomocą ruchu

Kocham mamę i tatę:

 • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców oraz pozostałych członków rodziny
 • Uświadamianie dzieci co znaczy „szczęśliwa rodzina” (miłość, szacunek, wspólny czas, rozmowa, wzajemna pomoc)
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej podczas ćwiczeń , zabaw ruchowych i tanecznych
 • Utrwalenie znaków: <, >, =, +, - oraz zapisu cyfr i działań matematycznych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Kwiecień

 

Wielkanoc:

 • Wprowadzenie litery „w, W”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „waga”
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wag, ich wyglądem i przeznaczeniem
 • Zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami Świąt Wielkanocnych
 • Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat, np.: przygotowujemy się do świąt, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami
 • Zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania jajek

Mój dom:

 • Zapoznanie z nazwą i wyglądem różnych domów: blok, wieżowiec, domy szeregowe, bliźniak, dom jednorodzinny
 • Utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania
 • Porównywanie położenia przedmiotów w przestrzeni (wysoko - nisko, wyżej - niżej)
 • Układanie działań matematycznych za pomocą cyfr i znaków
 • Doskonalenie umiejętności czytania

Dbamy o Ziemię:

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
 • Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka (pożary lasów, zatrucie wody, powietrza, zaśmiecanie)
 • Ukazanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
 • Krążenie wody w przyrodzie
 • Recykling, segregacja śmieci

Jestem Polakiem:

 • Wprowadzenie litery „f, F”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „flaga”
 • Zapoznanie z historią powstania Państwa Polskiego, kształcenie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości
 • Utrwalenie symboli narodowych i barw ojczystych
 • Zapoznanie z Polską walutą, umiejętnością posługiwania się pieniędzmi
 • Zapoznanie z wielkimi Polakami i ich osiągnięciami
 • Piękna nasza Polska cała – przybliżenie cech polskich regionów, mapa Polski

 

 

W lodowej krainie:

 • Budzenie zainteresowań przyrodą i życia ludzi i zwierząt Dalekiej Północy
 • Ćwiczenia w czytaniu – utrwalenie poznanych liter
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań
 • Ćwiczenia sprawności manualnej poprzez wycinanie określonych kształtów

Karnawał:

 • Zapoznanie ze zwyczajami karnawału
 • Ćwiczenia w czytaniu – metodą sylabową
 • Wzajemne uznawanie prawa do zabawy, przestrzeganie przyjętych norm i zasad
 • Zabawa karnawałowa – wdrażanie do współpracy w parach, w kole podczas tańca, wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

Zwierzęta egzotyczne:

 • Wprowadzenie litery „n, N”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „notes”
 • Zapoznanie z nowymi pojęciami: safari, sawanna, dżungla, las tropikalny itp
 • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych
 • Słuchanie ciekawostek na temat ogrodów zoologicznych, zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania regulaminu zwiedzania

W kosmosie:

 • Poznanie znaczenia pojęć astronom, obserwatorium astronomiczne, Kosmos, Układ Słoneczny
 • Rozwijanie zainteresowań kosmosem, poznanie niektórych planet i ciekawostek na ich temat
 • Porównywanie długości pasków, porządkowanie od najkrótszego do najdłuższego
 • Zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Marzec

 

 1. Bajki i baśnie:
 • Budzenie wrażliwości na odbiór muzyki poważnej
 • Zapoznanie dzieci z kluczem wiolinowym i basowym
 • Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z wypożyczalnią, czytelnią, regulaminem biblioteki itp.
 • Rozwijanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy i przyjemności poprzez słuchanie opowiadań, wierszy, bajek
 1. Marcowa pogoda:
 • Wprowadzenie litery „g, G”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „garnek”
 • Układanie działań matematycznych za pomocą cyfr i znaków
 • Rozumienie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas układania i opowiadania historyjek obrazkowych
 • Dbamy o zdrowie na przedwiośniu:
 • Wprowadzenie litery „c, C”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „cebula”
 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Zapoznanie z produktami, które zawierają najwięcej witaminy A, B, C, D oraz koniecznością ich spożywania
 • Doskonalenie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter
 1. Nadchodzi wiosna:
 • Wprowadzenie litery „j, J”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „jajko”
 • Zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin
 • Obserwacja przyrody, poszukiwanie oznak wiosny
 • Wprowadzenie cyfry ,,9”, ćwiczenie dodawania i odejmowania
 • Wygląd i nazwa ptaków powracających do naszego kraju
 1. W gospodarstwie:
 • Wprowadzenie litery „ł, Ł”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „łodyga”
 • Utrwalenie nazw i zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim
 • Zapoznanie z produktami spożywczymi wytwarzanymi na wsi, rozumienie znaczenia „produkt ekologiczny”
 • Poznanie pracy rolnika

Witamy Nowy Rok:

 • Wprowadzenie litery „u, U”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „ul”
 • Poznanie znaczenia pojęcia rok
 • Utrwalanie stałości następstw pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7
 • Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie

Zwierzęta zimą:

 • Wprowadzenie litery „b, B”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „buda”
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem karmnika
 • Zapoznanie ze sposobem dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych w czasie zimy
 • Rozwijanie zdolności wokalnych i tanecznych

Kochamy babcię i dziadka:

 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
 • Rozwijanie procesów logicznego myślenia i wyobraźni podczas rozwiązywania zagadek i rebusów
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej podczas gry „Ściganka” oraz zabaw opartych na współzawodnictwie
 • Doskonalenie różnych form ruchu przy muzyce

Zabawy na śniegu:

 • Wprowadzenie litery „s, S”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „sanki”
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych
 • Opowiadanie historyjek obrazkowych
 • Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia podczas zabaw plastycznych
 • Ćwiczenie w klasyfikowaniu przedmiotów wg. kilku cech