Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Październik

Jesień w ogrodzie • Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej • Pisanie nowo poznanej litery „A”, „a” po śladzie • Zapoznanie dzieci z warzywami rosnącymi w ogrodzie, ich wyglądem i przeznaczeniem • Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania • Doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych • Zapoznanie z liczbą „3” w aspekcie kardynalnym i porządkowym • Zapoznanie z różnymi przetworami, które znajdują się w spiżarni • Ćwiczenia kształtujące stopę

Życie zwierząt w jesiennym lesie • Zapoznanie z literą „M, m” wielka i małą, drukowaną i pisaną • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej • Zapoznanie ze zwyczajami wiewiórki pospolitej • Kształtowanie nawyku doprowadzania pracy do końca • Rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie „3” i zapisu działania • Kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia Nauczyciela • Poszerzanie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami w okresie zimy

Ptaki jesienią • Zapoznanie z literą „T, t” wielką i mała, drukowana i pisaną • Nauka ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów równocześnie • Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu • Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej • Poznawanie utworów muzyki poważnej • Kształtowanie poczucia rytmu • zapoznanie z budowa ptaków oraz ciekawostkami z życia sowy

Jesienna pogoda • Określanie pogody i charakterystyczne zjawiska dla aktualnej pory roku na podstawie obserwacji zanotowanych w kalendarzu pogody • Zapoznanie z litera „I, i” wielka i małą, drukowana i pisaną • Dzielenie nazwy przedmiotów na głoski i wyodrębnianie poszukiwanej głoski, dokonywanie analizy • Układanie reguł zabaw ruchowych z elementem współzawodnictwa • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią • Rozwijanie pomysłowości podczas tworzenia pracy • Rozwijanie wyobraźni • Kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 6