Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze wrzesień 2022r.

 

  1. Witamy w Przedszkolu.

- Zapoznanie z salą grupy: kącikami zabaw i kącikami aktywności- omówienie zasad korzystania

- Wprowadzenie kodeksu grupy

- Rozwijanie logicznego myślenia- rozwiązywanie zagadek

- Odnajdywanie wizytówki ze swoim imieniem

- Współdziałanie w ramach przyjętych zasad, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji

 

  1. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.

- Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze

- Poznanie roli policjanta w utrzymaniu porządku w ruchu drogowym, jego munduru i obowiązków

- Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

- Poznanie zagrożeń w ruchu drogowym

- Zapoznanie z liczbą i cyfrą 1

 

III. Chcę być zdrowy.

- Kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała

- Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych

- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, poprawne formułowanie pytań i odpowiedzi

- Wprowadzenie liczby i cyfry 2

 

  1. Jesień w ogrodzie i sadzie.

- Uświadomienie, że owoce i warzywa są źródłem witamin i zdrowia

- Budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć

- Wprowadzenie itery O na podstawie wyrazu „oko”

- Rozpoznawanie i nazywanie środowisk przyrodniczych

- Rozwijanie rozumowania przyczynowo skutkowego

- Zapoznanie z cyfrą i iczbą 3