Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień 2023

 

 

 

Witaj przedszkole

- Wzbogacenie wiedzy na temat różnych możliwości spędzania wakacji

- Rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury

- „Starszakiem być” – wprowadzenie piosenki

- Rozumienie pojęć: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, góra, dół

- Kształtowanie pojęcia liczby

 

Razem jest weselej

- Zapoznanie dzieci ze sposobami tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie

- Rozwijanie samodzielnego myślenia

- Wyrażanie upodobań kolorystycznych

- Klasyfikacja elementów według wzorów

- Nabywanie precyzji i dokładności rysowania

 

Nasze emocje i uczucia

- Odgrywanie scenek pantomimicznych na zadany temat

- Rozwijanie postawy odpowiedzialności

- Liczenie obiektów i ustalanie ile ich jest „na oko”

- Rozwijanie wrażliwości czuciowej opuszków palców

- Utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych

 

Powitanie jesieni

- Odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

- „Jesień” – wprowadzenie do nauki wiersza D.Kossakowskiej

- Zwrócenie uwagi na względność liczebników porządkowych

- Próby wczuwania się w nastrój muzyki

- „Co można wyczarować z jesiennego listka?” - twórcza zabawa plastyczna

- Poznanie układu choreograficznego do piosenki „Wspólna zabawa”