Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
STYCZEŃ 2023r.

 

 1. Witamy Nowy Rok

- utrwalenie nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia

- rozwijanie zwinności i szybkości

- zapoznanie z piosenką „Miesiące”

- dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku

- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. charakterystycznych cech pór roku

 

 1. Karnawał

- zapoznanie z wyglądem litery „U” i „u” drukowanej i pisanej

- kształtowanie rozumienia pomiaru długości

- rozwijanie ekspresji ruchowej

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała

 

 1. Babcia i dziadek

- rozwijanie szacunku do osób starszych

- ustalanie więzi pokrewieństwa

- wzmacnianie więzi rodzinnych

- zapoznanie z piosenką „Moja babcia”

- zapoznanie z wyglądem cyfry 8

- poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- uświadomienie dzieciom potrzeby systematycznego dokarmiania ptaków

 

 1. Życie w krainie lodu i śniegu

- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. życia w różnych częściach świata

- pokonywanie toru przeszkód

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

- zapoznanie z piosenką „Eskimosek”

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt polarnych

- ćwiczenie odporności emocjonalnej

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
GRUDZIEŃ 2022r.

 

 1. Domowe zwierzęta

- zapoznanie z wyglądem drukowanej i pisanej litery „l”, „L”,

- doskonalenie słuchu fonematycznego,

- manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania/odejmowania,

- dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych,

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu,

- rozwijanie pamięci.

 

 1. Chcę być Świętym Mikołajem

- zapoznanie z wyglądem drukowanej i pisanej litery „k”, „K”,

- wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych ćwiczących,

- stosowanie odpowiedniego nacisku na kartę papieru podczas pisania mazakami,

- rozwijanie poczucia rytmu,

- ćwiczenie koordynacji werbalno- ruchowej,

- wprowadzenie liczby i cyfry 6.

 

 1. Pada śnieg – święta tuż tuż

- wprowadzenie litery r, R na podstawie wyrazu podstawowego „raki”,

- umuzykalnienie dzieci,

- ćwiczenie uważności,

- pokonywanie nieśmiałości podczas wystąpień publicznych,

- wykonanie ozdób różnymi technikami,

- kształtowanie poczucia własnej wartości, niezależności,

- wprowadzenie liczby i cyfry 7.

 

 1. Zbliżają się święta

- przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- kształtowanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,

- utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech,

- wykonywanie szopki w grupach.

 

 1. Dokarmiamy ptaki

- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków zimą,

- nauka składania kół wg wzoru,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wybranych ptaków,

- rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej.

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze listopad 2022r.

 

 1. Jesienna szaruga

- Poznanie cech późnej jesieni

- Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery t,T

- Doskonalenie wymowy poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych 

- Zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 1. Jestem małym patriotą

- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

- Doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej

- Kształtowanie polskiej tożsamości

- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw

- Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery m,M

 

III. W co się bawić kiedy pada deszcz

- Rozpoznawanie i nazywanie emocji

- Zapoznanie z cyfrą i liczbą 0

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Wdrażanie do formułowania poprawnych wypowiedzi

- Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery d,D

 

 1. Mój przyjaciel miś

- Kształtowanie pewności siebie, kreatywności, postawy twórczej

- Wzbogacanie wiedzy na temat życia niedźwiedzi

- Uczestniczenie w zestawach ćwiczeń

- Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

- Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery y,Y


 

W czwartek 24 listopada w naszym przedszkolu gościliśmy uczennice Ochotniczego Hufca Pracy. Dziewczyny odwiedziły każda grupę i czytały dzieciom bajki.

28 października "Zuchy" odwiedziły Muzeum Handlu Wiślanego. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach piekarniczych, na których dowiedziały się jak się pozyskuje mąkę, samodzielnie mieliły ziarno na mąkę i wyrabiały ciasto na bułki. Następnie każde dziecko zrobiło własną bułeczkę, którą zabrało do domu. Podczas wizyty w Muzeum dzieci miały też okazję obejrzeć wystawy przedstawiające m.in. handel na Wiśle, stare przyrządy do wypieku chleba, czy makietę ze spichrzem.