Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grudzień 2023 r.

 

 

 

1. Imieniny Mikołaja:

 

- zaznajomienie z legendą o św. Mikołaju

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „E, e”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- pielęgnowanie tradycji

- rozwijanie zmysłu estetycznego

- utrwalenie znajomości obrazu graficznego swojego imienia

 

2. Kuchenne laboratorium:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „R,r”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- próby zapamiętania kolejności dni tygodnia

- rozwijanie słuchu selektywnego

- poznanie pojęcia „wydatki”

 

3. Czekamy na święta:

 

- poznanie prawidłowego układu artykulatorów w czasie wybrzmiewania poszczególnych głosek

- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej podczas wcielania się w postacie bibilijne

- rozumienie pojęć: na, nad, pod, pomiędzy, za

- wzmocnienie aparatu głosowego

- rozumienie pojęcia „powtarzać się”

 

4. Świąteczne spotkania rodzinne:

 

- używanie czasu przeszłego w wypowiedziach

- odkrywanie skuteczności ruchu palców i nacisku dłoni

- rozumienie istoty zmian odwracalnych i nieodwracalnych

- rozwijanie intuicji malarskiej

- próby oceny liczebności zbiorów bez kontroli wzroku

 

Orzechy, żołędzie, szyszki, kasztany....czyli dary jesieni, które chętnie wykorzystujemy podczas zajęć :) 

"Dzień Jeża" to okazja, aby przypomnieć przedszkolakom, że jeż to zwierzę chronione. Poznaliśmy wiele ciekawostek na temat środowiska w którym żyją te małe stworzonka oraz to jak przygotowują się do zimy. Największą radość sprawiła dzieciom możliwość wykonania własnego jeża z masy solnej. 

 

A Wy, znacie wierszyk o jeżu?

Nasz ulubiony: https://www.youtube.com/watch?v=Qou4kMrOuYI 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze listopad 2023 r.

 

 

1. Mamy różne domy:

 

- rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu,

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „D, d”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- rozwijanie słownika czynnego- nazywanie sprzętów domowych,

- poznanie znaku większości, mniejszości, równości,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- przypomnienie słów hymnu oraz piosenek patriotycznych.

 

2. Leśne śpiochy i nie- śpiochy:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „Y,y”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne zwierząt leśnych,

- rozwijanie wyobraźni związanej z naśladowaniem ruchu i odgłosu zwierząt,

- poznanie znaku dodawania i utrwalenie znajomości cyfr 1-5 oraz znaku równości ,

- zgodne współdziałanie ze współćwiczącym podczas ćwiczeń w parach,

- rozumienie pojęć: prawy górny róg, lewy górny róg, lewy dolny róg kartki.

 

3. Odkrywamy kosmos:

 

- poznanie nazw planet,

- ćwiczenia skoczności, zwinności, równowagi,

- wzbogacenie wiedzy na temat pracy astronauty,

- zapoznanie z pisaną i drukowaną literą „K,k”,

- zaznajomienie ze znakiem odejmowania,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe,

- sprawne tworzenie rytmów.

 

4. Zabawa w teatr

 

- poznanie pojęć związanych z wystrojem teatru: aktor, scena, kurtyna, sufler, lalka

- rozumienie pojęć: kukiełka, pacynka, marionetka, lalka cieniowa

- zaznajomienie z aspektem kardynalnym i obrazem graficznym liczby 6

- odkrywanie i poznaw2anie sztuki malarskiej

- połączenie wyobraźni wizualnej i dźwiękowej