„Jak przyjemnie i wesoło
kiedy dynia krąży wkoło
Dynia tu, dynia tam,
dynia krąży tu i tam”.

Czyli dyniowe gry i zabawy u "Zuchów"

Zabawa w miasteczku ruchu drogowego była dla "Zuchów" doskonałą nauką i ćwiczeniem zachowań takich jak: bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni, zachowanie się podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, także w sytuacji, gdy pojawi się na nim sygnalizator świetlny. 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik 2023

 

 

 

W sadzie i w ogrodzie

- Wzbogacenie słownictwa o nazwy owoców i warzyw

- Wzrost wiedzy na temat pracy sprzedawcy, cen owoców i warzyw

- Zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „O,o”

- Rozumienie pojęcia liczby „1” w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- Spostrzeganie budowy piosenki

 

Złota jesień wokół nas

- Poznanie barw ciepłych i zimnym i sposobu ich uzyskiwania

- Rozwój umiejętności wykonania pracy na podstawie demonstracji i instrukcji słownej nauczyciela

- Rozumienie pojęcia „para”

- Wczuwanie się w charakter odgrywanej postaci

- Rozumienie pojęcia „o 1 więcej”

- Wykonanie nietypowych instrumentów

 

Dbam o swoje bezpieczeństwo

- Zapoznanie ze sposobami przechodzenia przez jezdnię

- Zwrócenie uwagi na wygląd i znaczenie znaków drogowych

- Zaznajomienie z obrazem graficznym litery „M,m”

- Rozumienie słowa „mozaika”

- Zapoznanie z wyglądem cyfry „3”

- „Jedzie pociąg” – wprowadzenie piosenki

 

Ważne wynalazki

- Zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „T,t”

- Rozwijanie poczucia humoru

- Kontrolowanie siły chwytu narzędzia pisarskiego

- Zaznajomienie z wyglądem cyfry „4”

- Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji

- Rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień 2023

 

 

 

Witaj przedszkole

- Wzbogacenie wiedzy na temat różnych możliwości spędzania wakacji

- Rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury

- „Starszakiem być” – wprowadzenie piosenki

- Rozumienie pojęć: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, góra, dół

- Kształtowanie pojęcia liczby

 

Razem jest weselej

- Zapoznanie dzieci ze sposobami tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie

- Rozwijanie samodzielnego myślenia

- Wyrażanie upodobań kolorystycznych

- Klasyfikacja elementów według wzorów

- Nabywanie precyzji i dokładności rysowania

 

Nasze emocje i uczucia

- Odgrywanie scenek pantomimicznych na zadany temat

- Rozwijanie postawy odpowiedzialności

- Liczenie obiektów i ustalanie ile ich jest „na oko”

- Rozwijanie wrażliwości czuciowej opuszków palców

- Utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych

 

Powitanie jesieni

- Odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

- „Jesień” – wprowadzenie do nauki wiersza D.Kossakowskiej

- Zwrócenie uwagi na względność liczebników porządkowych

- Próby wczuwania się w nastrój muzyki

- „Co można wyczarować z jesiennego listka?” - twórcza zabawa plastyczna

- Poznanie układu choreograficznego do piosenki „Wspólna zabawa”